powrót na stronę główną

powrót do WYBORU PRZEDMIOTÓW

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

 

Klasy "0" oraz I - III

CZAS REALIZACJI: od 22 do 25 czerwca 2020 r. 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/chocolate-cake

Proszę odsłuchać piosenkę, a następnie wykonać zadania. (kartę z zadaniami prześlę mailowo).

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 22 do 25 czerwca 2020 r.

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Topic: Summary – powtórzenie wiadomości

Ćwiczenia str. 72, 73, 74 całe (warto zrobić w ramach ćwiczeń).

Prac nie trzeba przesyłać.

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 22 do 25 czerwca 2020 r. 

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Topic: Summary – powtórzenie wiadomości

Ćwiczenia str. 72, 74, 75, 76 całe (warto zrobić w ramach ćwiczeń).

Prac nie trzeba przesyłać.

 

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 22 do 25 czerwca 2020 r. 

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik str. 112

Topic: Summary – powtórzenie wiadomości

Ćwiczenia str. 76, 78, 79, 81, 82, 83 całe (warto zrobić w ramach ćwiczeń).

Prac nie trzeba przesyłać.

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 22 do 25 czerwca 2020 r.  

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Topic: Summary – powtórzenie wiadomości

Ćwiczenia str. 97, 103 całe (warto zrobić w ramach ćwiczeń).

Prac nie trzeba przesyłać

 

 

Klasa VIII 

CZAS REALIZACJI: od 22 do 25 czerwca 2020 r.  

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Topic: Summary – powtórzenie wiadomości

Ćwiczenia - ostatni dział (warto zrobić w ramach treningu).

Prac nie trzeba przesyłać.

 

---------------------------------------

 

 

Klasy "0" oraz I - III

CZAS REALIZACJI: od 15 do 19 czerwca 2020 r. 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/brush-bus

Proszę odsłuchać piosenkę, a następnie wykonać zadania. (kartę z zadaniami prześlę mailowo).

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 15 do 19 czerwca 2020 r.

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik str. 109

Topic: Sports

Zad. 2  Przepisz i przetłumacz słowa z niebieskiej ramki.

Zad. 3  Rozszyfruj nazwy sportów.

Zad. 5  Wpisz w puste miejsca słowa go lub play.

Zad. 6  Uzupełnij puste miejsca słowami z ramki.

Zad. 7  Uzupełnij zdania wykorzystując słowa do, go i play.

Ćwiczenia str. 68 cała

Podręcznik str. 110

Przeczytaj tekst i przetłumacz go ustnie.

Zad. 1  Uzupełnij zdania zgodnie z dialogiem.

Proszę przesłać zdjęcia stron z ćwiczeń. Proszę przesłać na adres: kubakrajewski@hotmail.com

Termin przesłania pracy pisemnej: 21.06.2020

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 15 do 19 czerwca 2020 r. 

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik str. 113

Topic: Tense revision. Powtórzenie czasów gramatycznych.

Pomarańczowa tabela pokazuje zestawienie czasów gramatyczny, które poznaliśmy w tym roku szkolnym.

Zad. 3  Do podanych zdań napisz poprawne pytania.

Zad. 4  Ułóż poprawne zdania z rozsypanki.

Zad. 5  Dopasuj podane odpowiedzi do pytań z zad. 4

Ćwiczenia str. 70 cała

Podręcznik str. 111

Topic: Are you busy next Thursday?

Przeczytaj i przetłumacz ustnie dialog.

Zad. 3  Przepisz do zeszytu i przetłumacz zdania z fioletowej ramki (Making arrangements)

Ćwiczenia str. 71, 72 cała

Proszę przesłać zdjęcia ćwiczeń.

Termin przesłania pracy pisemnej: 21.06.2020

 

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 15 do 19 czerwca 2020 r. 

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik str. 112

Topic: Mrs Q’s visit.

Przeczytaj dialog i przetłumacz go ustnie.

Zad. 3  W zeszycie uzupełnij zdania słowami w oparciu o dialog.

Podręcznik str. 113

Pomarańczowa tabela pokazuje zestawienie czasów gramatyczny, które poznaliśmy w tym roku szkolnym.

Zad. 5  Uzupełnij tekst słowami z niebieskiej ramki.

Ćwiczenia str. 70 cała

Podręcznik str. 114

Przeczytaj dialog i przetłumacz go ustnie.

Zapoznaj sięz informacjami z fioletowej tabeli.

Ćwiczenia str. 71 cała

Podręcznik str. 115

Przeczytaj teksty i przetłumacz je ustnie.

Zad. 1  Odpowiedz na pytania w oparciu o teksty.

Zad. 3  Przetłumacz słowa z niebieskiej ramki i uzupełnij nimi tekst.

Ćwiczenia str. 72, 74, 75 całe

Proszę przesłać tylko zdjęcia ćwiczeń.

Termin przesłania pracy pisemnej: 21.06.2020

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 15 do 19 czerwca 2020 r.  

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik str. 99

Zad. 5  W zeszycie zapisz i przetłumacz słownictwo związane z edukacją.

Zad. 6  Uzupełnij zdania słowami z szarej ramki.

Ćwiczenia str. 93 (zad. 1, 2, 3)

Podręcznik str. 100

Przeczytaj i przetłumacz ustnie podany tekst.

Ćwiczenia str. 94 (zad. 1, 2, 3)

Podręcznik str. 102 REVISION (bez zad.8)

Ćwiczenia str. 95 i 96 całe

Proszę przesłać tylko zdjęcia ćwiczeń.

Termin przesłania pracy pisemnej: 21.06.2020

 

 

Klasa VIII 

EGZAMIN

 

---------------------------------------

 

 

Klasy "0" oraz I - III

CZAS REALIZACJI: od 8 do 12 czerwca 2020 r 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/bean-bag-hello

Proszę odsłuchać piosenkę, a następnie wykonać zadania. (kartę z zadaniami prześlę mailowo).

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 8 do 12 czerwca 2020 r  

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik str. 101

Przeczytaj tekst i przetłumacz go ustnie.

Zad. 3  Odpowiedz pisemnie na pytania w oparciu o przeczytany tekst.

Zad. 4  Przepisz i przetłumacz słowa z niebieskiej ramki i dopasuj do obrazków.

Ćwiczenia str. 64 cała

Podręcznik str. 104 REVISION

Zad. 1  Który wyraz nie pasuje do reszty? Dlaczego?

Zad. 2  Policz, ile jest poszczególnych zwierzaków na obrazku.

Zad. 3  Uzupełnij przymiotniki w zeszycie.

Zad. 4  Przeczytaj tekst i napisz zdania przeczące, zgodnie z przykładem.

Zad. 5  Napisz pytania i krótkie odpowiedzi.

Podręcznik str. 105 REVISION

Przeczytaj tekst i przetłumacz go ustnie.

Zad. 10 Odpowiedz na pytania w oparciu o tekst.

Ćwiczenia str. 66 i 67 cała

Proszę przesłać zdjęcia stron z ćwiczeń. Ta praca jest na ocenę. Proszę przesłać na adres: kubakrajewski@hotmail.com Brak przesłanych zadań oznacza ocenę niedostateczną. Termin przesłania pracy pisemnej: 14.06.2020

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 8 do 12 czerwca 2020 r 

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik str. 108 i 109

Topic: Having fun.

Zad. 2 str. 109 Zapisz w zeszycie słowa z niebieskiej ramki i je przetlumacz.

Zad. 3  Uzupełnij zdania słowami z niebieskiej ramki zgodnie z wydarzeniami na str. 108.

Zad. 7  Zapisz w zeszycie słowa z niebieskiej ramki i je przetlumacz. To są liczebniki porządkowe (czyli np. pierwszy, trzeci, ósmy itd.). Zauważ jakie końcówki należy dodać, aby stworzyć liczebnik.

Ćwiczenia str. 68 cała

Podręcznik str. 110

Topic: We’re going to have a barbecue. Zamierzamy zrobić grilla.

Przeczytaj i przetłumacz ustnie dialog.

Zad. 2  Dopasuj części zdań, zgodnie z dialogiem.

Podręcznik str. 111

Pomarańczowa tabela pokazuje jak zastosować konstrukcję „be going to” (zamierzać coś zrobić). Proszę ją przeanalizować. Tabela pokazuje, jak tworzyć zdania twierdzące, przeczące i pytające.

Zad. 6  Przeczytaj notatkę („Surprise party”) i napisz co kto planuje zrobić, np.:

Lucas is going to download some music.

Lucas zamierza ściągnąć trochę muzyki.

Zad. 7  Napisz pytania stosując konstrukcję „be going to”.

Ćwiczenia str. 69 całe

Proszę przesłać zdjęcia ćwiczeń. Ćwiczenia są (na ocenę). Termin przesłania pracy pisemnej: 14.06.2020. Brak przesłanych zadań oznacza ocenę niedostateczną.

 

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 8 do 12 czerwca 2020 r   

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik str. 108

Topic: A happy life.

Zad. 1  Przeczytaj teksty i wybierz właściwe słowa.

Podręcznik str. 109

Zad. 3  W zeszycie zapisz i przetłumacz słownictwo z niebieskiej ramki. (Life ambitions)

Zad. 5  Uzupełnij tekst słowami z niebieskiej ramki.

Zad. 7  Uzupełnij diagramy owłaściwymi czasownikami.

Zad. 8 Uzupełnij puste miejsca w tekście jednym słowem.

Ćwiczenia str. 68 cała

Podręcznik str. 110

Przeczytaj i przetłumacz dialog ustnie.

Zad. 2  Zapisz, czy zdania są prawdziwe, czy fałszywe (zgodnie z dialogiem).

Podręcznik str. 111

Pomarańczowa tabelka pokazuje jak tworzyć zdania ze słowem „will”.

Słowo will pozwala nna mówienie o przyszłości i przypuszczeniach dotyczących przyszłości.

Proszę przeanalizować pomarańczową tabelę.

Zad.6   Dokończ zdania stosując „will” oraz podane zwroty.

Zad.8   W zeszycie napisz pytania związane z przyszłym rokiem szkolnym. 

Ćwiczenia str. 69 cała

Proszę przesłać tylko zdjęcia ćwiczeń. Ćwiczenia są (na ocenę). Termin przesłania pracy pisemnej: 14.06.2020. Brak przesłanych zadań oznacza ocenę niedostateczną.

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 8 do 12 czerwca 2020 r    

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik str. 96

Przeczytaj i przetłumacz ustnie podany tekst.

Zad. 3  Tabelka pokazuje jak tworzyć zdania ze słowem „will”.

Słowo „will” pozwala na mówienie o przyszłości i przypuszczeniach dotyczących przyszłości.

Proszę przeanalizować pomarańczową tabelę.

Zad. 4 Uzupełnij tekst wpisując will lub won’t.

Ćwiczenia str. 90 cała

Podręcznik str. 97

Przeczytaj i przetłumacz ustnie podany tekst.

Wykonaj do niego zad. 3 (prawda/ fałsz)

Zad. 4 W zeszycie zapisz i przetłumacz słownictwo związane z typami pracy i zawodów.

Ćwiczenia str. 91 cała

Podręcznik str. 98

Przeczytaj i przetłumacz ustnie podany dialog.

Zad. 2  Zapisz i przetłumacz w zeszycie słowa z ramki (School and studying)

Zad. 5  Zapoznaj sięz tabelką. Przedstawia ona zasady tworzenia zdań w pierwszym trybie warunkowym (First Conditional) np,:

Jesli będzie ciepło, pojedziemy nad morze.

If it’s warm, we will go to the beach.

 Po if należy podać zdanie w czasie Present Simple, a następnie zastosować słowo will + czasownik.

Zad. 7  Uzupełnij zdania stosując poznany tryb warunkowy.

Ćwiczenia str. 92 cała

 Proszę przesłać tylko zdjęcia ćwiczeń. Ćwiczenia są (na ocenę). Termin przesłania pracy pisemnej: 14.06.2020. Brak przesłanych zadań oznacza ocenę niedostateczną.

 

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 8 do 12 czerwca 2020 r.   

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik

Str. 103, 105, 106, 107, 108 (bez słuchanek, te robimy na lekcjach)

Zad. 4 str. 108 – praca pisemna na ocenę

Strony są na zaliczenie. Termin przesłania pracy pisemnej: 14.06.2020Brak przesłanych zadań oznacza ocenę niedostateczną.

 

---------------------------------------

 

 

Klasy "0" oraz I - III

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 czerwca 2020 r.  

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/animal-house

Proszę odsłuchać piosenkę, a następnie wykonać zadania. (kartę z zadaniami prześlę mailowo).

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 czerwca 2020 r.   

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik str. 99 

Pomarańczowa tabela pokazuje, jak tworzyć zdania pytające w czasie Present Simple. Zapoznaj się z tabelą.

Zad. 4  Uzupełnij pytania właściwym słowem (do lub does). Podaj też krótkie odpowiedzi, zgodnie z pomarańczową ramką.

Zad. 7  Ułóż pytania z rozsypanki.

Zad. 9  Uzupełnij pytania. 

Ćwiczenia str. 62 cała

Podręcznik str. 100

Przeczytaj i przetłumacz ustnie dialog.

Zad. 2  Przepisz i przetłumacz zdania z fioletowej ramki (Buying a ticket) 

Ćwiczenia str. 63 cała

Proszę przesłać zdjęcia stron z ćwiczeń. Ta praca jest na zaliczenie. Proszę przesłać na adres: kubakrajewski@hotmail.com  Brak przesłanych zadań oznacza ocenę niedostateczną. Termin przesłania pracy pisemnej: 07.06.2020

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 czerwca 2020 r.  

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik str. 104 REVISION

Zad. 1  W każdym rzędzie wybierz słowo, które nie pasuje do reszty słów.

Zad. 2  Wybierz właściwe zwroty.

Zad. 3  Napisz co Elena i Amy robiły, a czego nie robiły w ostatni weekend. Popatrz na przykład podany w książce.

Zad. 4 W zeszycie napisz pytania i podaj odpowiedzi.

Zad. 7  Uzupełnij dialog.

Zad. 8  Przeczytaj i przetłumacz ustnie tekst.

Zad. 9  Zaznacz właściwą odpowiedź zgodnie z przeczytanym tekstem.

Ćwiczenia str. 66 i 67 całe

Proszę przesłać zdjęcia ćwiczeń. Ćwiczenia są (na zaliczenie). Brak przesłanych zadań oznacza ocenę niedostateczną. Termin przesłania pracy pisemnej: 07.06.2020

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 czerwca 2020 r.   

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik str. 104 REVISION

Zad. 1  Uzupełnij zdania właściwym słowem z ramki.

Zad. 2  Uzupełnij zdania właściwym słowem.

Zad. 3  Wybierz właściwe odpowiedzi. Zapisz je w zeszycie.

Zad. 4  Przeczytaj maila i uzupełnij puste miejsca czasownikami w czasie Present Continuous (tak jak w przykładzie).

Zad. 5  Uzupełnij zdania must, mustn’t lub can.

Zad. 9  Przeczytaj i przetłumacz ustnie tekst.

Zad. 10 Zaznacz właściwą odpowiedź zgodnie z przeczytanym tekstem.

Ćwiczenia str. 66 i 67 całe

Proszę przesłać tylko zdjęcia ćwiczeń. Ćwiczenia są (na zaliczenie). Brak przesłanych zadań oznacza ocenę niedostateczną. Termin przesłania pracy pisemnej: 07.06.2020

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 czerwca 2020 r.    

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik str. 94

Przeczytaj i przetłumacz ustnie podany diagram.

Zad. 1  W zeszycie zapisz i przetłumacz słownictwo związane z zawodami.

Zad. 4 Kto pracuje gdzie? Uzupełnij w oparciu o zad. 1

Zad. 7  W zeszycie zapisz i przetłumacz słownictwo związane z pracą.

Zad. 8  Uzupełnij tekst zwrotami z tabeli (zad. 7).

Ćwiczenia str. 88 i 89 całe

Proszę przesłać tylko zdjęcia ćwiczeń. Ćwiczenia są (na zaliczenie). Brak przesłanych zadań oznacza ocenę niedostateczną.  Termin przesłania pracy pisemnej: 07.06.2020

 

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 czerwca 2020 r.   

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik

Str. 98 – 101 (bez słuchanek, te robimy na lekcjach)

Zad. 4 str. 100 – praca pisemna na ocenę

Strony są na zaliczenie. Brak przesłanych zadań oznacza ocenę niedostateczną. Termin przesłania pracy pisemnej: 07.06.2020          

---------------------------------------

 

 

Klasy "0" oraz I - III

CZAS REALIZACJI: od 25 do 29 maja 2020 r.  

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/abracadabra

Proszę odsłuchać piosenkę, a następnie wykonać zadania.(kartę z zadaniami prześlę mailowo).

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 25 do 29 maja 2020 r.  

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik str. 96

Zad. 1  Przeczytaj i przetłumacz ustnie dialog.

Zad. 2  Napisz, czy zdania są prawdziwe, czy fałszywe(zgodnie z dialogiem)

Podręcznik str. 97

Pomarańczowa tabela pokazuje, jak tworzyć zdania przeczące w czasie gramatycznym Present Simple.

Aby zaprzeczyć, stosujemy don’t lub doesn’t (dla he, she, it) i dodajemy czasownik w formie podstawowej.

Zad. 6  Zaznacz właściwe słowa w zdaniach, zgodnie z dialogiem.

Zad. 7  Uzupełnij zdania wpisując don’t lub doesn’t, zgodnie z informacjami z pomarańczowej tabeli.

Zad. 9   Przepisz i przetłumacz słowa z niebieskiej tabeli i dopasuj do obrazków.

Ćwiczenia str. 61 cała

Podręcznik str. 98

Przeczytaj i przetłumacz ustnie dialog. Następnie wykonaj zadanie 3.

Proszę przesłać zdjęcia stron z ćwiczeń. Ta praca jest na zaliczenie. Proszę przesłać na adres: kubakrajewski@hotmail.com

Brak przesłanych zadań oznacza ocenę niedostateczną. Termin przesłania pracy pisemnej: 31.05.2020

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 25 do 29 maja 2020 r.

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik str. 101

Przeczytaj tekst i przetłumacz go ustnie.

Zad. 3  Uzupełnij zdania n apodstawie przeczytanego tekstu.

Zad. 4 Wpisz podane słowa i dopisz czy to przymiotnik (adjective), czy rzeczownik (noun).

Zad. 5  Uzupełnij podane zdania wybierając właściwy przymiotnik lub rzeczownik z zadania 4.

Ćwiczenia str. 64 cała

Podręcznik str. 102

Zad. 5  Przeczytaj i przetłumacz pocztówkę ustnie.

Na podstawie tekstu napisz własną pocztówkę do przyjaciela.

To zadanie proszę napisać w zeszycie przesłać jego zdjęcie.

Ćwiczenia str. 65 (zad. 1, 4, 5 i 6)

Proszę przesłać zdjęcia ćwiczeń i zadanie 5 (podr. str.102). Ćwiczenia są (na zaliczenie). Brak przesłanych zadań oznacza ocenę niedostateczną. Termin oddania 31.05.2020

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 25 do 29 maja 2020 r.  

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik str. 100

Przeczytaj tekst i przetłumacz go ustnie.

Zad. 2  Przepisz i przetłumacz fioletową tabelę.

Ćwiczenia str. 63 cała

Podręcznik str. 101

Przeczytaj tekst i przetłumacz go ustnie.

Zad. 3  Uzupełnij zdania na podstawie przeczytanego tekstu.

Zad. 4 Przepisz i przetłumacz podane zwroty.

Zad. 5  Uzupełnij zdania na podstawie zwrotów z niebieskiej ramki.        

Ćwiczenia str. 64 cała

Proszę przesłać tylko zdjęcia ćwiczeń. Ćwiczenia są (na zaliczenie). Brak przesłanych zadań oznacza ocenę niedostateczną. Termin oddania 31.05.2020

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 25 do 29 maja 2020 r.   

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik str. 90 REVISION

Zad. 1  Uzupełnij zdania jednym słowem.

Zad. 2  Uzupełnij luki wyrazami z ramki.

Zad. 4 Wybierz właściwą opcję.

Zad. 5  Porównaj sklepy zgodnie z informacjami w tabeli (pisemnie).

Zad. 7  Wybierz właściwą opcję.

Ćwiczenia str. 84

Ćwiczenia str. 85 (zad. 2 i 3)

Podręcznik str. 92

Przeczytaj tekst i przetłumacz go ustnie.

Proszę przesłać zdjęcia ćwiczeń. Ćwiczenia są (na zaliczenie). Brak przesłanych zadań oznacza ocenę niedostateczną. Termin oddania 31.05.2020

 

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 25 do 29 maja 2020 r.   

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik

str. 92 cała (proszę przeczytać tekst i przetłumaczyć go ustnie)

str. 95

str. 96

str. 97

Strony są na zaliczenie. Brak przesłanych zadań oznacza ocenę niedostateczną. Termin oddania 31.05.2020     

---------------------------------------

 

 

Klasy "0" oraz I - III

CZAS REALIZACJI: od 18 do 22 maja 2020 r.

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/amazing-superheroes

Proszę odsłuchać piosenkę, a następnie wykonać zadania. (kartę z zadaniami prześlę mailowo).

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 18 do 22 maja 2020 r. 

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik str. 94 ANIMALS

Zad. 1  Popatrz i nazwij zwierzęta na obrazkach.

Podręcznik str. 95

Zad. 2  W zeszycie napisz i przetłumacz słowa z niebieskiej ramki.

Zad. 3  Zapisz nazwy zwierząt.

Zad. 5  Przeczytaj zdania i zapisz w zeszycie właściwe zwierzę.

Zad. 6  Ułóż zwierzaki z puzzli.

Ćwiczenia str. 58 cała

Ćwiczenia str. 59 zad. 4

Ćwiczenia str. 60 cała

Proszę przesłać zdjęcia stron z ćwiczeń. Ta praca jest na zaliczenie. Proszę przesłać na adres: kubakrajewski@hotmail.com

Brak przesłanych zadań oznacza ocenę niedostateczną.

Termin przesłania pracy pisemnej: 24.05.2020

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 18 do 22 maja 2020 r.

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik str. 99

Pomarańczowa tabela pokazuje jak tworzyć pytania w czasie przeszłym Past Simple (omówiliśmy to na lekcji). Pamiętajcie, że w pytaniach czasownik zawsze jest w formie podstawowej.

Zad. 3  Uzupełnij pytania.

Zad. 5 Wpisz właściwe słowo, aby uzupełnić pytania.

Zad. 6  Przepisz do zeszytu i przetłumacz słowa z niebieskiej ramki.

Ćwiczenia str. 62 cała

Podręcznik str. 100

Przeczytaj tekst i przetłumacz go ustnie.

Zad. 2  Przeczytaj i przetłumacz ustnie dialog (Kupowanie biletu).

Ćwiczenia str. 63 cała

Proszę przesłać tylko zdjęcia ćwiczeń. Ćwiczenia są (na zaliczenie). Termin oddania 24.05.2020

Brak przesłanych zadań oznacza ocenę niedostateczną.

 

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 18 do 22 maja 2020 r.

 

19 maja o godz. 10:00 odbędzie się lekcja klasy VI poprzez aplikację ZOOM

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik str. 96

Przeczytaj tekst i przetłumacz go ustnie.

Zad. 2  Czy zdania są prawdziwe, czy fałszywe? Zapisz odpowiedzi w zeszycie.

Podręcznik str. 97

Pomarańczowa tabela pokazuje, jak mówić o wydarzeniach, które na pewno wydarzą się w przyszłości. W tym celu stosujemy czas Present Continuous, który przerabialiśmy już wcześniej. Proszę przeanalizować tabelę. 

Zad. 6 Napisz zdania zgodnie z przykładem.

Zad. 7  Uzupełnij dialog stosując Present Continuous.   

Ćwiczenia str. 61 cała

Podręcznik str. 98

Przeczytaj dialog i przetłumacz go ustnie.

Podręcznik str. 99

Pomarańczowa tabela przedstawia przykłady zdań ze słowami: must (musieć), musn’t (nie wolno/ zakaz) oraz can (umiem, mogę).

Zad. 4  Zaznacz właściwe słowa.

Zad. 6  Przepisz i przetłumacz słowa z niebieskiej ramki.

Zad. 7  Uzupełnij wypowiedzi właściwymi słowami z  niebieskiej ramki.

Ćwiczenia str. 62 cała

Proszę przesłać tylko zdjęcia ćwiczeń. Ćwiczenia są (na zaliczenie). Termin oddania 24.05.2020

Brak przesłanych zadań oznacza ocenę niedostateczną.

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 18 do 22 maja 2020 r.   

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik str. 88

Przeczytaj i przetłumacz ustnie dialog.

W zeszycie zapisz i przetłumacz pisemnie tabelę („Shopping for clothes”).

Ćwiczenia str. 82 (bez zad. 5).

Podręcznik str. 89

Pisanie: Informowanie o spotkaniu i umawianie się na nie.

Zad. 2   Przeczytaj wiadomości. W której z nich jest zaproszenie, a w której umawianie się?

Zad. 4   Przeczytaj wiadomości. W której z nich jest  odpowiedź na zaproszenie, a w której na umawianie się?

Zapoznaj się z szarą tabelą. Pokazuje ona z czego powinno składać się zaproszenie i/ lub umawianie się.

Zad. 5 Napisz w zeszycie notatkę do przyjaciela.

Napisz, że chcesz iść do kina w najbliższy weekend i zapytaj, czy ta osoba chciałaby pójść.

Zaproponuj czas i miejsce spotkania.

Zakończ poprawnie notatkę. Skorzystaj z tabeli.

To zadanie jest na zaliczenie.

Ćwiczenia str. 82 (bez zad. 4).

Proszę przesłać zdjęcia ćwiczeń oraz zadanie 5 (pisanie). Ćwiczenia są (na zaliczenie).

Brak przesłanych zadań oznacza ocenę niedostateczną.

Termin oddania 24.05.2020

 

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 18 do 22 maja 2020 r.  

18 maja o godz. 10:00 odbędzie się lekcja klasy VIII poprzez aplikację ZOOM

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik

str. 89 cała (bez słuchanek, te zrobimy na lekcji)

str. 90 cała (pisanie jest na ocenę)

str. 91 cała

Strony są na zaliczenie. Termin oddania 24.05.2020    

Brak przesłanych zadań oznacza ocenę niedostateczną.

---------------------------------------

 

 

Klasy "0" oraz I - III

CZAS REALIZACJI: od 11 do 15 maja 2020 r.

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/bear-named-sue

Proszę odsłuchać piosenkę, a następnie wykonać zadania. (kartę z zadaniami prześlę mailowo). Termin przesłania pracy: 17.05.2020

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 11 do 15 maja 2020 r. 

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik str. 90 REVISION

Zad. 1  Uzupełnij zwroty.

Zad. 3  Znajdź dni tygodnia.     

Zad. 4  W zeszycie odpowiedź na pytania.

Zad. 5  W zeszycie napisz zdania, zgodnie z przykładem.

Zad. 6  W zeszycie uzupełnij tekst.

Zad. 9  W każdym dialogu dopasuj pytania do odpowiedzi.

Podręcznik str. 91 REVISION

Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania z zadania 10.

Zad. 12 Przeczytaj tekst ponownie. Czy podane zdania sa prawdziwe, czy fałszywe? 

Ćwiczenia str. 56 i 57 całe

Proszę przesłać zdjęcia stron z ćwiczeń. Ta praca jest na zaliczenie. Proszę przesłać na adres: kubakrajewski@hotmail.com

Termin przesłania pracy pisemnej: 17.05.2020

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 11 do 15 maja 2020 r.

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik str. 96

Przeczytaj tekst i przetłumacz go ustnie.

Podręcznik str. 97 – Przeczenia w czasie przeszłym Past Simple

Pomarańczowa tabela pokazuje jak tworzyć zdania przeczące.

Zad. 6  Napisz zdania przeczące.

Zad. 7  Napisz zdania zgodnie z przykładem.

Przepisz i przetłumacz słowa z niebieskiej tabeli.

Zad. 2  W zeszycie zapisz i przetłumacz podane środki transportu.

Zad. 4  Dopasuj obrazki do podanych srodków transportu.

Zad. 5  W zeszycie zapisz i przetłumacz podane czasowniki.

Zad. 8  Przeczytaj tekst i wybierz poprawne odpowiedzi.

Podręcznik str. 98

Przeczytaj tekst i przetłumacz go ustnie.

Ćwiczenia str. 61 cała 

Proszę przesłać tylko zdjęcia ćwiczeń. Ćwiczenia są (na zaliczenie). Termin oddania 17.05.2020

 

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 11 do 15 maja 2020 r.

 

13 maja o godz. 10:00 odbędzie się lekcja klasy VI poprzez aplikację ZOOM

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik str. 94

Przeczytaj tekst i przetłumacz go ustnie. Uzupełnij puste miejsca włąściwym słowem z niebieskiej tabeli na stronnie 95.

Podręcznik str. 95

Zad. 2  Przepisz i prztłumacz słowa z niebieskiej ramki.

Zad. 4  Podpisz obrazki włąściwym miejscem (niebieska tabela).

Zad. 5  Przepisz i przetłumacz słowa z niebieskiej ramki. Odpowiedz na pytania.

Zad. 6 Przeczytaj i uzupełnij tekst (odpowiedzi a, b lub c).          

Ćwiczenia str. 58 i 59 (bez słuchanki)

Ćwiczenia str. 60

Proszę przesłać tylko zdjęcia ćwiczeń. Ćwiczenia są (na zaliczenie). Termin oddania 17.05.2020

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 11 do 15 maja 2020 r.  

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik str. 86

Przeczytaj i przetłumacz ustnie dialog.

Zad. 4  Tabela pokazuje różnice w zastosowaniu i tworzeniu zdań za pomocą wyrażenia” be going to” i czasu Present Continuous

Pod tym linkiem znajduje się filmik, który dodatkowo wyjaśnia  te zasady:

            https://www.youtube.com/watch?v=_ijisUEakxI

Zad. 5  Przeczytaj i uzupełnij zdania.

Ćwiczenia str. 80 (cała).

Podręcznik str. 87

Przeczytaj i przetłumacz ustnie tekst.

Zad. 3  Przepisz i przetłumacz słowa z ramki. Uzupełnij zdania.

Zad. 4  Uzupełnij zdania właściwym słowem (chodzi o słowa zakreślone na zielono w tekście na górze strony 87).

Ćwiczenia str. 81 (zad. 1 i 2).

Proszę przesłać tylko zdjęcia ćwiczeń. Ćwiczenia są (na zaliczenie). Termin oddania 17.05.2020

 

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 11 do 15 maja 2020 r.   

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik

str. 86 cała

str. 87 cała

str. 88 cała (bez słuchanek)

Strony są na zaliczenie. Termin oddania 17.05.2020    

---------------------------------------

 

 

Klasy "0" oraz I - III

CZAS REALIZACJI: od 4 do 8 maja 2020 r.

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/bear-named-sue

Proszę odsłuchać piosenkę, a następnie wykonać zadania. (kartę z zadaniami prześlę mailowo).

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 4 do 8 maja 2020 r. 

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik str. 87

Przeczytaj tekst (A day with... Dreamtime traveler) i przetłumacz go ustnie.

Zad. 2

Przeczytaj podane zdania i w zeszycie zapisz poprawne zwroty, zgodnie z tekstem.

Zad. 3

Odpowiedz ustnie na pytania dotyczące przeczytanego tekstu.

Zad. 5

W zeszycie zapisz miesiące i przetłumacz.

Ćwiczenia str. 54 cała   

Podręcznik str. 88

Zad. 1

W zeszycie zapisz czynności, które wykonujesz podczas weekendu.

Zad. 5

Przeczytaj tekst (My weekend) i przetłumacz ustnie.

Na podstawie tego tekstu napisz krótko o tym, jak Ty spędzasz weekend.

Ta praca jest na zaliczenie. Napisz ją na kartce lub komputerze i prześlij na adres: kubakrajewski@hotmail.com  Termin przesłania pracy pisemnej: 10.05.2020

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 4 do 8 maja 2020 r.

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik str. 95

Zad.2

W zeszycie zapisz i przetłumacz podane środki transportu.

Zad. 4

Dopasuj obrazki do podanych środków transportu.

Zad. 5

W zeszycie zapisz i przetłumacz podane czasowniki.

Zad. 8

Przeczytaj tekst i wybierz poprawne odpowiedzi.

Ćwiczenia str. 58 cała

Ćwiczenia str. 59 (zad.6)

Ćwiczenia str. 60 cała

Proszę przesłać tylko zdjęcia ćwiczeń. Ćwiczenia są na zaliczenie. Termin oddania 10.05.2020

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 4 do 8 maja 2020 r.

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik str. 90 REVISION

Zad. 1

Uzupełnij brakujące słowa.

Zad. 2

Dopasuj słowa do obrazków.

Zad. 3

Uzupełnij zdania właściwym słowem.

Zad. 4

W zeszycie uzupełnij tekst właściwą formą czasu Present Perfect.

Zad. 5

W zeszycie zapisz pytania formą czasu Present Perfect. 

Podręcznik str. 91 REVISION cała (bez zad. 11)

Ćwiczenia str. 54 cała

Ćwiczenia str. 55 (zad. 4)

Ćwiczenia str. 56 i 57 całe

Proszę przesłać tylko zdjęcia ćwiczeń. Ćwiczenia są na zaliczenie. Termin oddania 10.05.2020

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 4 do 8 maja 2020 r.  

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik str. 84

Zad. 2

Zapisz i przetłumacz słowa z ramki. Przeczytaj i przetłumacz ustnie tekst (Hennsizer m13 headphones).

Zad. 3

Tabela pokazuje jak należy stopniować przymiotniki krótkie i długie.

Pod tym linkiem znajduje się filmik, który dodatkowo wyjaśnia zasady stopniowania przymiotników: https://www.youtube.com/watch?v=1i8LA5q5lGI

Zad. 6

Przeczytaj i uzupełnij tekst właściwymi stopniami przymiotników.

Ćwiczenia str. 78 (cała).

Podręcznik str. 85

Zad. 3

Przeczytaj tekst i przetłumacz go ustnie. Następnie odpowiedz na pytania.

Zad. 4

Prawda czy fałsz. Wybierz.

Zad. 5

Przepisz i przetłumacz słowa z ramki.

Zad. 6

Uzupełnij definicje.

Ćwiczenia str. 79 (cała).

Proszę przesłać tylko zdjęcia ćwiczeń. Ćwiczenia są na zaliczenie. Termin oddania 10.05.2020

 

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 4 do 8 maja 2020 r.   

 

4 maja o godz. 10:00 odbędzie się lekcja klasy VIII poprzez aplikację ZOOM

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik str. 82 cała

Zad. 4

jest na ocenę. Pracę przesyłamy na kubakrajewski@hotmail.com

str.83 cała

str.85 cała (bez słuchanek)

Termin oddania 10.05.2020

 

---------------------------------------

 

 

Klasy "0" oraz I - III

CZAS REALIZACJI: od 27 do 30 kwietnia 2020 r.

 

https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/kursy/469/nauka-angielskiego-online
Klikamy i niech dzieciaki przerobią w ramach ćwiczeń / zabawy następujące działy:
Diseases, Professions, Time and daily activities

Warto zarejestrować się na tej stronce, aby mieć dostęp do innych materiałów. Aby to zrobić należy kliknąć tu: https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/register
Warto też wypróbować: https://babadum.com

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 27 do 30 kwietnia 2020 r.

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik str. 84

Przeczytaj dialog i przetłumacz go ustnie.

Podręcznik str. 85

Pomarańczowa tabela pokazuje słowa, które określają jak często coś może się dziać.

W zeszycie przetłumacz następujące słowa:

      always

      usually

      often

      sometimes

      never

Zad. 5

Ułóż zdania we właściwej kolejności.

Zad. 6

Napisz zdania zgodnie z przykładem. Wykorzystaj słowa w nawiasach.

Zad. 7

W zeszycie zapisz dni tygodnia i je przetłumacz.

Zad. 8

Uzupełnij w zeszycie poszczególne dni tygodnia.

Zad. 9

Zapisz zdania w zeszycie wykorzystując podane wyrażenia. Napisz  o sobie.

Ćwiczenia str. 52 cała   

 Podręcznik str. 86

Zad. 3 

Zapisz godziny na zegarkach w zeszycie. Zobacz jak wymawia się te godziny.

 Zad. 4 

Uzupełnij godziny w zeszycie.

Ćwiczenia str. 53 cała   

Ćwiczenia będą oceniane.

Termin przesłania ćwiczeń: 03.05.2020

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 27 do 30 kwietnia 2020 r.

 

28 kwietnia o godz. 10:00 odbędzie się lekcja klasy V poprzez aplikację ZOOM

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik str. 88

Przeczytaj tekst „A great day out" i przetłumacz go ustnie.

Opisz swój dzień stosując:

First – najpierw,

Then – następnie,

After that – potem.

Podręcznik str. 90 i 91 REVISION (bez słuchanek)

Ćwiczenia str. 56 i 57 całe

Proszę przesłać tylko zdjęcia ćwiczeń. Ćwiczenia są na ocenę. Termin oddania 03.05.2020

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 27 do 30 kwietnia 2020 r.

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik str. 85

Pomarańczowa tabela pokazuje jak tworzyć pytania w czasie Present Perfect.

Na podstawie tabeli proszę wykonać zadania:

Zad. 5

Stwórz pytania wykorzystując podane wyrażenia.

Zad. 8

Dopasuj pytania do odpowiedzi.

Ćwiczenia str. 52 cała

Podręcznik str. 86

Przeczytaj i przetłumacz ustnie dialog.

Zapisz w zeszycie zwroty wyrażające preferencje (fioletowa tabela).

Ćwiczenia str. 53 cała

Podręcznik str. 87

Przeczytaj test i przetłumacz go ustnie.

Zad. 3

Odpowiedz ustnie na pytania

Zad. 4

Przepisz i przetłumacz słowa (niebieska ramka)

Zad. 5

Uzupełnij zdania właściwym słowem z niebieskiej ramki.

Ćwiczenia str. 54 cała

Proszę przesłać tylko zdjęcia ćwiczeń. Ćwiczenia są (na ocenę). Termin oddania 03.05.2020

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 27 do 30 kwietnia 2020 r.  

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik str. 82

Zad. 2   Zapisz i przetłumacz słowa z ramki (Types of shops).

Podręcznik str. 83

Zad. 3   Dopasuj podane zdania do obrazków na str. 82.

Zad. 4   Zapisz i przetłumacz słowa z ramki (Containers).

Zad. 7   Zapisz w zeszycie właściwe pojemniki.

Zad. 8   Dopasuj pytania do odpowiedzi.

Ćwiczenia str. 76 (cała).

Ćwiczenia str. 77 (cała).

Proszę przesłać tylko zdjęcia ćwiczeń. Ćwiczenia są (na ocenę). Termin oddania 03.05.2020

 

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 27 do 30 kwietnia 2020 r.  

 

27 kwietnia o godz. 10:00 odbędzie się lekcja klasy VIII poprzez aplikację ZOOM

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik

str.79 cała

str.80 cała

str.81 cała

Termin oddania 03.05.2020

 

---------------------------------------

 

 

 

Klasy "0" oraz I - III

CZAS REALIZACJI: od 20 do 24 kwietnia 2020 r.

 

https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/kursy/469/nauka-angielskiego-online
Klikamy i niech dzieciaki przerobią w ramach ćwiczeń / zabawy następujące działy:
Holiday, Week and Month, Weather and Seasons

Warto zarejestrować się na tej stronce, aby mieć dostęp do innych materiałów. Aby to zrobić należy kliknąć tu: https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/register
Warto też wypróbować: https://babadum.com

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 20 do 24 kwietnia 2020 r. 

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik str. 81

Zad. 2

Przepisz do zeszytu zwroty z niebieskiej ramki i przetłumacz.

Zad. 3

W zeszycie napisz właściwe zwroty.

Zad. 4

W zeszycie podpisz obrazki właściwym zwrotem.

Zad. 9 

W zeszycie napisz, które z poznanych czynności są Twoimi ulubionymi, a których czynności nie lubisz.

 Ćwiczenia str. 50 cała

 Podręcznik str. 82

Przeczytaj dialog i przetłumacz go ustnie.

Zad. 2

W zeszycie napisz, kto wykonuje poszczególne czynności: Jen, Alex, a które czynności wykonują obie osoby (wtedy piszemy „both" - obie).          

Podręcznik str. 83

Pomarańczowa tabela pokazuje odmianę czasowników („kto?", „co?") przez osoby.

Należy zapamiętać, że jeżeli w zdaniu jest „he", „she" lub „it", to do czasownika należy dodać końcówkę –s

Zad.6

W zeszycie należy zapisać właściwe zwroty.

W tabeli LOOK! Pokazano kilka wyjątków związanych z dodawaniem końcówki –s

Zad.7

Przeczytaj Lucas's blog i w zeszycie wpisz brakujące słowa. Wykorzystaj do tego listę słów podaną nad tekstem.

Ćwiczenia str. 51 cała

Proszę przesłać zdjęcia tylko stron z ćwiczeń.

Ćwiczenia będą oceniane. Termin przesłania ćwiczeń: 26.04.2020

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 20 do 24 kwietnia 2020 r.

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik str. 86

Przeczytaj dialog i przetłumacz go ustnie.

Zad. 2

Przepisz zwroty z fioletowej ramki i przetłumacz (są to zwroty dotyczące proszenia o coś, pozwalania lub odmawiania).

Zad. 3

Uzupełnij w zeszycie dialog.

Zad. 4

W zeszycie pisemnie zareaguj na poszczególne sytuacje, zgodnie z przykładem.

Ćwiczenia str. 53 cała

Podręcznik str. 87

Zad. 3

Przeczytaj i przetłumacz ustnie tekst (Pocket money). W zeszycie odpowiedz, czy zdania sa prawdziwe (true), czy false (fałszywe).

Zad. 4

Korzystając z podanej przeze mnie tabeli znajdź i zapisz w zeszycie formy przeszłe podanych czasowników.

https://eszkola.pl/jezyk-angielski/czasowniki-nieregularne-tabelka-4504.html

Zad. 5

Przepisz do zeszytu zwroty z niebieskiej ramki, przetłumacz i podpisz obrazki.

Ćwiczenia str. 54 cała

Proszę przesłać tylko zdjęcia ćwiczeń. Ćwiczenia są (na ocenę). Termin oddania 26.04.2020

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 20 do 24 kwietnia 2020 r.

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik str. 83

Żeby zrozumieć czas Present Perfect, proszę najpierw obejrzeć filmik poniżej (oglądamy tylko pierwsze 4 minuty i 30 sekund filmu).

https://www.youtube.com/watch?v=-m0Dl3qyB-k

Zad.6

W zeszycie rozpisz poszczególne czasowniki na 3 formy, z podziałem na czasowniki regularne i nieregularne, tak jak w przykładzie.

Zad. 7

Uzupełnij zdania właściwą formą casownika.

Zad. 8

Uzupełnij zdania właściwą formą casownika (przeczenia).

Zad. 9

Przepisz i przetłumacz słowa z niebieskiej ramki.

Ćwiczenia str. 51

Podręcznik str. 84

Przeczytaj i przetłumacz ustnie dialog.

Proszę przesłać tylko zdjęcia ćwiczeń. Ćwiczenia są (na ocenę). Termin oddania 26.04.2020

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 20 do 24 kwietnia 2020 r.

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik str.76 REVISION cała (bez zadań: 6 i 7)

Podręcznik str. 80 (bez zad. 2)

Podręcznik str. 81 (cała)

Zad. 7

Proszę napisać w Wordzie lub zeszycie i przesłać na: kubakrajewski@hotmail.com

Ćwiczenia str. 73 (cała).

Zadanie z pisania jest na ocenę.

Przesyłamy tylko pracę z pisania.

Termin przesłania zdjęcia uzupełnionej strony: 26.04.2020.

 

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 20 do 24 kwietnia 2020 r.

 

20 kwietnia o godz. 10:00 odbędzie się lekcja klasy VIII poprzez aplikację ZOOM

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik

str.73 cała REVISION

str.77 cała (bez zad. 4)

str.78 (cała)

 

---------------------------------------

 

 

 

Klasy "0" oraz I - III

CZAS REALIZACJI: od 15 do 17 kwietnia 2020 r.

https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/kursy/469/nauka-angielskiego-online
Klikamy i niech dzieciaki przerobią w ramach ćwiczeń / zabawy następujące działy:
Numbers, Clothes, Places in School

Warto zarejestrować się na tej stronce, aby mieć dostęp do innych materiałów.
Aby to zrobić należy kliknąć tu:
https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/register
Warto też wypróbować: https://babadum.com

 

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 15 do 17 kwietnia 2020 r. 

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik str. 76 REVISION

Zad. 1

Popatrz na obrazek i w zeszycie napisz czynności wskazane przez poszczególne liczby.

Zad. 2

W zeszycie uzupełnij zwroty wykorzystując słowa: make, play lub ride.

Zad. 3

W zeszycie napisz zdania wykorzystując słowa: can (potrafię), can't (nie potrafię), and (i) oraz but (ale). 

Zad. 4

W zeszycie uzupełnij pytania i odpowiedzi.

Podręcznik str. 77 REVISION ciąg dalszy

Zad. 9

Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania z zadania 10.

 

Zadania z sekcji REVISION (powtórzenie) będą oceniane. Termin przesłania ćwiczeń: 21.04.2020

 

 

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 15 do 17 kwietnia 2020 r.

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik str. 85

Pomarańczowa tabelka przedstawia odmianę czasownika nieregularnego przez osoby. Tym razem nie dodajemy końówki –ed (tak jak w przypadku czasowników regularnych). Formy przeszłe czasowników nieregularnych należy zapamiętać.

Pod wskazanym linkiem podano spis najczęściej używanych form czasowników nieregularnych:

https://eszkola.pl/jezyk-angielski/czasowniki-nieregularne-tabelka-4504.html

Tabela pokazuje trzy formy czasowników, ale nas teraz interesuje forma druga (czyli past simple).

Zad.2 (podręcznik)

Korzystając z podanej przeze mnie tabeli znajdź i zapisz w zeszycie formy przeszłe podanych czasowników.

Zad.5  

Uzupełnij zdania podanymi czasownikami (zauważ, że czasowniki w ramce mają już formy przeszłe).

Zad.6

Uzupełnij zdania formami przeszłymi czasowników w nawiasach.

Zad.7

Uzupełnij zdania, które będą odnosiły się do Ciebie.

Ćwiczenia str. 52 cała (na ocenę). Termin oddania 21.04.2020

 

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 15 do 17 kwietnia 2020 r.

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik str. 80 i 81

Zad.3  

Przepisz słowa z niebieskiej ramki do zeszytu i przetłumacz. Następnie uzupełnij zwroty zgodnie ze zdjęciami na stronie 80.      

Zad.5  

Przepisz kolejne słowa z niebieskiej ramki i przetłumacz.              

Zad.6

Przeczytaj i przetłumacz tekst (słownie). Wybierz i zapisz w zeszycie właściwe słowa.

Zad.9

Uzupełnij zdania zgodnie z przeczytanym tekstem.

Ćwiczenia str. 50 (na ocenę). Termin przesłania zdjęcia strony: 21.04.2020

Podręcznik str. 82

Przetłumacz dialog w zeszycie i wykonaj zadanie 2.

 

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 15 do 17 kwietnia 2020 r.

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik str.75

Zad.2

W każdym zdaniu zwrot na żółto to tzw. czasownik frazowy (złożony), czyli taki, którego znaczenie może być dwojakie. Proszę zapisać w zeszycie poszczególne czasowniki frazowe i je przetłumaczyć (na str. 77 podręcznika jest słownik, który powinien w tym pomóc). Następnie należy dopasować podane zdania do ich znaczeń a-i.

Zad.3

Przeczytaj tekst i uzupełnij go właściwym czasownikiem frazowym (w zeszycie).

Zad.4  

Przeczytaj zdania i uzupełnij je właściwym czasownikiem frazowym (w zeszycie).

Ćwiczenia str. 71 (cała)

Zad.1

Uzupełnij słowa korzystając z podanych definicji

Zad.2

Przeczytaj tekst i zapisz w zeszycie właściwy zwrot.

Zad.3

Przeczytaj tekst i zapisz w zeszycie właściwy zwrot korzystając z czasowników z ramki.

Zad.4

Wybierz właściwą odpowiedź. Zapisz ją w zeszycie.

Zad.5

Uzupełnij tekst wpisując właściwe formy gramatyczne (Past Simple lub Past Continuous).

Ćwiczenia str. 72 (cała).

Ćwiczenia są na ocenę. Termin przesłania zdjęcia uzupełnionej strony: 21.04.2020.


 

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 15 do 17 kwietnia 2020 r.

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.

Podręcznik

str.70 (bez zad. 4, 5 i 6)

str.71 cała (bez zad. 5 i 6)

str.72 (cała)

Zad.4 (pisanie) jest na ocenę. Termin: 21.04.2020 Proszę przesłać plik na: kubakrajewski@hotmail.com

 

---------------------------------------

 

 

Klasy "0" oraz I - III

CZAS REALIZACJI: od 6 do 8 kwietnia 2020 r.

 

https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/kursy/469/nauka-angielskiego-online
Klikamy i niech dzieciaki przerobią w ramach ćwiczeń/ zabawy następujące działy:
Sport, Family, Transport
Warto zarejestrować się na tej stronce, aby mieć dostęp do innych materiałów.
Aby to zrobić należy kliknąć tu:
https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/register
Warto też wypróbować: https://babadum.com

 

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 6 do 8 kwietnia 2020 r.

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.
Podręcznik str. 73
Zad.2 Zapoznaj się z tekstem („Sign Language" – Język migowy)
Dopasuj nagłówki a – d do poszczególnych akapitów tekstu (akapity ponumerowane są na niebiesko od 1 do 4).
Zad.3 Zaznacz, czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe.
Zad.4 Popatrz na znaki migowe, spróbuj je pokazać, a następnie przejdź na str. 122 podręcznika i zobacz jakie słowo powstało.
Zeszyt ćwiczeń str. 48 i 49 całe

 

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 6 do 8 kwietnia 2020 r.

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.
Podręcznik str. 83
Pomarańczowa tabelka pokazuje jak tworzyć czasowniki w formie przeszłej. Są to czasowniki regularne (dodajemy końcówkę -ed).
Przykład:
  I play computer games. – Gram w gry komputerowe.
  I played computer games yesterday. – Grałem w gry komputerowe wczoraj.
Zad.6 Uzupełnij zdania formami przeszłymi czasowników w nawiasach.
Zad.7 Uzupełnij tekst formami przeszłymi czasowników z tabelki.
Zad.8 Uzupełnij zdania, które będą odnosiły się do Ciebie.
Ćwiczenia str. 51 cała
Podręcznik str. 84
Zapoznaj się z komiksem. Zapisz w zeszycie wszystkie zawody, które się w nim pojawiły.
Zad.2 Przeczytaj zdania i wybierz właściwe słowa.

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 6 do 8 kwietnia 2020 r.

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.
Podręcznik str. 76 REVISION
Zad.1 Podpisz problemy zdrowotne pokazane na obrazku.
Zad.2 Uzupełnij zdania właściwymi słowami.
Zad.3 Uzupełnij tekst poprawną formą „have to" (musieć) i czasownikami z nawiasów.
Zad.4 Każde zdanie przedstawia jakiś problem zdrowotny. Zapisz właściwą poradę stosując wyrażenia z ramki.
Podręcznik str. 77
Zad.8 Przeczytaj i przetłumacz tekst (słownie).
Zad.9 Uzupełnij zdania zgodnie z przeczytanym tekstem.
Ćwiczenia str. 48 i 49 całe

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 6 do 8 kwietnia 2020 r.

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.
Podręcznik str.73
Zad.2 Przepisać tabelę (Symptoms and illneses) do zeszytu i przetłumaczyć.
Zad.3 Uzupełnić zdania właściwą dolegliwością.
Zad.5 Uzupełnić zdania właściwą dolegliwością (zgodnie z szarą tabelką).
Ćwiczenia str. 69 (zad.1, 2)
Podręcznik str.74
Przeczytać i przetłumaczyć (słownie) dialog.
Przepisać tabelę (Health and ilness) do zeszytu i przetłumaczyć.
Zad.5 Uzupełnij dialogi korzystając z szarej ramki.
Zad.6 Zasugeruj co podane osoby powinny zrobić.
Ćwiczenia str. 70 (cała)
 

 

KLASA VIII 

Ze względu na 3-dniowy Egzamin Próbny CZAS REALIZACJI: od 30 marca do 8 kwietnia 2020 r.
 

 

Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.
Podręcznik
str.63 zad. 1, 2, 4
str.64 cała
zad. 3 str. 64 (Proszę napisać w Wordzie i przełać na: kubakrajewski@hotmail.com)
Podr. str. 65 (Powtórzenie) - cała
 

Sposoby komunikowania się z uczniem lub rodzicem, sposoby monitorowania, oceniania:
Facebook, mail, uczniowie przesyłają skany stron z wykonanymi zadaniami, prace pisemnie są oceniane.

 

---------------------------------------

 

CZAS REALIZACJI: od 30 marca do 3 kwietnia 2020 r.

 

 

 

Odział przedszkolny i klasy I - III
https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/kursy/469/nauka-angielskiego-online
Klikamy i niech dzieciaki przerobią w ramach ćwiczeń/ zabawy następujące działy:
Animals, Body, Town, House
Warto zarejestrować się na tej stronce, aby mieć dostęp do innych materiałów.
Aby to zrobić należy kliknąć tu:
https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/register
 

Klasa IV
Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.
Podręcznik str. 72
Proszę przeczytać i przetłumaczyć historyjkę (może być ustnie).
Należy zapoznać się z fioletową ramką (Suggestions) i przepisać ją do zeszytu.
Tabelka przedstawia zwroty dzięki którym możemy coś komuś zaproponować, np.:"Let's go to the cinema" oznacza:     
"Chodźmy do kina".
Tabelka przedstawia też różne reakcje na daną propozycję.
zad.3   Uzupełnij zdania jednym właściwym słowem (w oparciu o fioletową tabelkę).

zad.4   Wybierz właściwą reakcję do podanych propozycji.

zad.5   Zareaguj zgodnie z buźką (w oparciu o fioletową tabelkę).
Zeszyt ćwiczeń str. 45 i 46 całe        
 

Klasa V
Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.
Podręcznik str. 81 (Zawody)
Zad.2 Przepisać i przetłumaczyć słowa (nazwy zawodów) do zeszytu.
Zad.3  Uzupełnić zdania właściwym zawodem
Zad.4  Kto pracuje w tych miejscach? Napisać krótkie zdania zgodnie z przykładem.
Ćwiczenia str. 50 cała
Podręcznik str. 82
Przeczytaj i przetlumacz dialog do zeszytu.
Zad.2   Kto wypowiada te zdania? Podpisz je imionami.
 

Klasa V
Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.
Podręcznik str. 72
Zapoznać się z treścią dialogu
Zad.2   Zapoznać się, przepisać i przetłumaczyć fioletową tabelę (Giving health advice – Dawanie zdrowotnych rad).
Zad.3   Dopasować zwroty do obrazków.
Ćwiczenia str. 45 cała
UWAGA!
Ćwiczenie 5 to krótka praca pisemna. Proszę napisać ją w Wordzie i przesłać na: kubakrajewski@hotmail.com
Podręcznik str. 73
Przeczytać tekst i wykonać zadanie 4
Niebieska tabela (The body) do zeszytu.
Zad.2   Podpisać obrazki
Ćwiczenia str. 46 cała
 

Klasa VII
Proszę uzupełnić zadania z poprzedniego tygodnia jeżeli zostało coś do zrobienia.
Podręcznik str.72
Przeczytać tekst
Szara tabela pokazuje, jak tworzyć zdania w czasie Past Continuous (czas przeszły niezakończony). W podręczniku na str. 128 podano więcej informacji  (tabela 6.4). Proszę też wykonać zad. 1 i 2 str.128
Podręcznik str. 72
Zad.5 i 6
(w zad.6 słuchanie nie jest wymagane)
Ćwiczenia str. 68 cała
---------------------------------------

 

 

 

CZAS REALIZACJI: od 23 marca do 27 marca 2020 r.

Klasy I - III

Klikamy w ten link: https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/kursy/469/nauka-angielskiego-online
i niech dzieciaki przerobią w ramach ćwiczeń/ zabawy następujące działy: Colours, School, Toys, Food.
Warto zarejestrować się na tej stronce, aby mieć większy dostęp do materiałów.
Aby to zrobić należy kliknąć tu: https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/register
Pozdrawiam,
Jakub Krajewski

Klasa IV

Do przejrzenia https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/plan-lekcji-23-27032023

Klasa V

Do przejrzenia https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/plan-lekcji-23-27032024

Klasa VI

Do przejrzenia https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/plan-lekcji-23-27032025

Klasa VII

Do przejrzenia https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/plan-lekcji-23-27032026

Klasa VIII

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/plan-lekcji-23-27032027 Proszę przejrzeć, Warto!

                     

Sposoby komunikowania się z uczniem lub rodzicem, sposoby monitorowania, oceniania:

Facebook, mail, uczniowie przesyłają skany stron z wykonanymi zadaniami, prace pisemne są oceniane. Kontakt mailowy z nauczycielem: kubakrajewski@hotmail.com