powrót na stronę główną

powrót do WYBORU PRZEDMIOTÓW

 

ZAWODOZNAWSTWO

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 15 do 19 czerwca 2020 r.

 

 

Temat: Charakterystyka zawodów.

Bardzo proszę przeczytać trzy charakterystyki zawodów i odpowiedzieć sobie na pytanie: jaki to zawód i jakie istotne predyspozycje są w nich wymienione?

Fiszka 1

Naprawdę lubię te dzieciaki. Przebywanie z nimi to duża przyjemność, chociaż czasami nie jest to łatwe z powodu ich dużej hałaśliwości i żywotności – to prawdziwe żywe iskry. Gdy ogarniam je wszystkie wzrokiem widzę ogromną różnorodność intelektów i osobowości. Dużą satysfakcję sprawia mi, gdy z zainteresowaniem słuchają każdego nowego tematu. Mam świadomość tego jak potrzebny społecznie jest mój zawód i jak duży wpływ mam na to, czego nauczą się i na kogo wyrosną.

Fiszka 2

Mój zawód od dzieciństwa był moją wielką pasją, zawsze chciałem pomagać innym ludziom w sposób na tyle wymierny, by móc obserwować efekty mego działania. Gdy patrzę jak moi pacjenci wracają do zdrowia, zawsze utwierdzam się w przekonaniu, że to był właściwy wybór. Nie wiedziałem jednak, że rzeczywistość będzie taka trudna, codziennie ocieram się o cierpienie i ból, nie zawsze mogę temu zaradzić. Bardzo często mam zbyt mało czasu dla najbliższych i we własnym domu jestem gościem, a nocne dyżury są moim zdaniem niezmiernie męczące.

Fiszka 3

Już w dzieciństwie zaczarowały mnie klawiatura i ekran komputera. Zabawki te zawsze chciałam mieć obok siebie. W szkole lubiłam najbardziej algebrę i rachunek prawdopodobieństwa. Nigdy wcześniej nie przypuszczałam, że myślenie logiczne może być myśleniem twórczym, jeśli tylko uruchomię trochę swoją wyobraźnię. Dzisiaj wykonując swój zawód nie mam kłopotów z zatrudnieniem. Dodatkowym atutem pracy, którą wykonuję jest to, że moje miejsce pracy jest mobilne, wystarczy komputer i mogę rozpocząć ją wszędzie.

Pozdrawiam, Hanna Pawłowska.

Kontakt mailowy z nauczycielem: hania.ppp.11@wp.pl

 

 

Klasa VIII 

EGZAMIN

 

 

---------------------------------------

 

Klasa VII i VIII

CZAS REALIZACJI: od 1 do 12 czerwca 2020 r.

 

 

Temat: Podsumowanie majowych zajęć zawodoznawczych.

Podsumowano dwuletnią współpracę z uczniami dotyczącą wyboru zawodu i szkoły ponadpodstwowej. Podczas zajęć z doradztwa zawodowego stymulowano własną aktywność uczniów ,w celu nabywania przez nich wiadomości i umiejętności racjonalnego planowania kariery zawodowej. Zwrócono uwagę na czynniki mające wpływ na podjęcie decyzji w tym zakresie: zainteresowania i wartości, pasje, hobby, zdolności, umiejętności w odniesieniu do grup zawodów, ulubione przedmioty szkolne, zajęcia dodatkowe, mocne strony osobowości, typ osobowości, stan zdrowia, predyspozycje zawodowe, sugestie, propozycje do wykorzystania, z myślą o przyszłości zawodowej, przykładowe zawody, sugerowane na podstawie indywidualnych predyspozycji ucznia. Wymienione czynniki opracowano dla każdego ucznia pod postacią "Indywidualnej ścieżki rozwoju edukacyjnego".

 

Linki do Informatora o szkołach ponadpodstawowych w Koszalinie w roku szkolnym 2020/2021:

http://edukacja.koszalin.pl/we_pliki/aktualnosc/2019_20/inf202021/inf202021.pdf

http://edukacja.koszalin.pl/we_pliki/aktualnosc/2019_20/inf202021/index.htm

 

Pozdrawiam, Hanna Pawłowska.

Kontakt mailowy z nauczycielem: hania.ppp.11@wp.pl

 

---------------------------------------

 

 

Klasa VII i VIII

CZAS REALIZACJI: od 25 do 29 maja 2020 r.

 

Temat: Wpływ zainteresowań na wybór zawodu i drogi do zdobycia zawodu, czyli drogi kształcenia.

Uczniowie wykonali test zainteresowań w celu uświadomienia Im roli zainteresowań w wyborze zawodu, szkoły.  Interpretacja wyników  uświadamia uczniom, jakie są rodzaje zainteresowań: Humanistyczne, biologiczno-chemiczne, techniczne, matematyczno-fizyczne, usługowe, plastyczne i sportowe. Zainteresowaniom przypisujemy określone zawody. Ponadto zwracamy uczniom uwagę, że to co, w świadomości często funkcjonuje jako hobby, może również stanowić punkt wyjścia do planowania drogi zawodowej. W oparciu o wynik testu, uczeń podaje zawody, które odpowiadają Jego zainteresowaniom.

 

TEST ZAINTERESOWAŃ

Przy każdym pytaniu stawiamy odpowiednią cyfrę od 5 do 1, w zależności jak bardzo nas dotyczy dane sformułowanie, 5 - max., 1 - najmniej nas dotyczy.

Czy lubisz?

 1. Uczyć się języka polskiego.

 2. Wykonywać działania matematyczne.

 3. Poznawać życie roślin i zwierząt.

 4. Czytać czasopisma i książki o tematyce technicznej.

 5. Poznawać pracę pielęgniarki, higienistki, itp.

 6. Dbać o porządek w domu, klasie, w szkole.

 7. Chodzić na koncerty do filharmonii.

 8. Należeć do szkolnego klubu sportowego.

 9. Wyrażać na piśmie swoje spostrzeżenia i myśli ( pisanie wierszy, krótkich opowiadań, prowadzenie pamiętnika).

 10. Uczyć się matematyki.

 11. Uczyć się biologii, botaniki i zoologii.

 12. Zwiedzać wystawy techniczne albo słuchać audycji o nowościach technicznych.

 13. Czytać o tym, jak ludzie nauczyli się walczyć z chorobami.

 14. Pomagać w gospodarstwie domowym.

 15. Tańczyć w dyskotece.

 16. Brać udział w zawodach sportowych.

 17. Uczyć się języka obcego, próbować posługiwać się nim w rozmowie.

 18. Czytać książki typu „Rozrywki matematyczne”.

 19. Prace doświadczalne z biologii.

 20. Zajęcia praktyczno-techniczne.

 21. Opiekować się chorymi, doglądać prawidłowego przyjmowania przez nich leków.

 22. Szyć i wyszywać.

 23. Śpiewać w chórze, zespole muzycznym.

 24. Chodzić na górskie wycieczki.

 25. Bywać w teatrze, muzeum, na wystawie sztuki.

 26. Zajęcia w kółku matematycznym.

 27. Pracować w sadzie, ogrodzie.

 28. Wykonywać prace budowlane, zwiedzać place budów.

 29. Opiekować się dziećmi.

 30. Dokonywać zakupów.

 31. Oglądać przedstawienia baletowe.

 32. Jeździć na rowerze.

 33. Zajęcia w kółku plastycznym.

 34. Samodzielnie rozwiązywać w domu dodatkowe zadania i przykłady z matematyki.

 35. Przeprowadzać doświadczenia z roślinami.

 36. Montować i naprawiać różne maszyny, przyrządy i mechanizmy, np. rower, maszynę do szycia, itp.

 37. Poznawać budowę organizmu człowieka.

 38. Przekonywać o czymś innych ludzi.

 39. Projektować wystrój swojego pokoju, klasy szkolnej.

 40. Brać udział w olimpiadach matematycznych.

 41. Omawiać z kolegami przeczytane książki.

 42. Brać udział w olimpiadach matematycznych.

 43. Zajęcia w kółku biologicznym.

 44. Sporządzać modele samolotów, szybowców, okrętów.

 45. Poznawać przyczyny powstawania różnych chorób.

 46. Zapoznawać się i obcować z różnymi ludźmi.

 47. Grać na jakimś instrumencie.

 48. Jeździć na nartach.

 49. Czytać literaturę piękną.

 50. Odkrywać gdzie w otaczającym nas świecie ma praktyczne zastosowanie matematyka.

 51. Obserwować naturę.

 52. Wykonywać pracę z mechaniki.

 53. Czytać i opowiadać dzieciom bajki, bawić się z nimi.

 54. Przygotowywać posiłki.

 55. Należeć do zespołu tanecznego.

 56. Grać w tenisa.

 57. Czytać artykuły z dziedziny krytyki literackiej.

 58. Uczyć się fizyki.

 59. Czytać o odkryciach z dziedziny chemii.

 60. Wykonywać rysunki techniczne.

 61. Uczyć się historii.

 62. Być odpowiedzialnym za wyżywienie kolegów na obozach i wycieczkach.

 63. Projektować stroje.

 64. Pływać.

 65. Uczyć się historii.

 66. Przeprowadzać doświadczenia z fizyki.

 67. Rozwiązywać zadania z chemii.

 68. Obserwować pracę różnych maszyn, zwiedzać zakłady pracy, warsztaty.

 69. Poznawać pracę lekarza.

 70. Prac i prasować odzież.

 71. Brać udział w zajęciach kółka plastycznego.

 72. Kibicować ulubionym drużynom sportowym.

 73. Omawiać bieżące wydarzenia polityczne w kraju i za granicą.

 74. Czytać literaturę popularnonaukową z zakresu odkryć fizycznych.

 75. Przeprowadzać doświadczenia z chemii.

 76. Poznawać budowę urządzeń radiotechnicznych.

 77. Wyjaśniać kolegom, jak wykonać zadanie szkolne, jeśli nie mogą go sami rozwiązać.

 78. Wyświadczać różne usługi dorosłym.

 79. Słuchać muzyki, kolekcjonować płyty lub kasety z ulubionymi nagraniami.

 80. Oglądać w telewizji zawody sportowe.

 81. Czytać książki o tematyce historycznej.

 82. Zajęcia w kółku fizycznym.

 83. Wykrywać zjawiska chemiczne w przyrodzie.

 84. Naprawiać domowe urządzenia elektryczne.

 85. Odpowiadać przy tablicy, występować przed szkołą.

 86. Naprawiać sprzęt gospodarstwa domowego.

 87. Malować pejzaże z natury.

 88. Lekcje W-F.

 89. Zwiedzać muzea historyczne, poznawać zabytki.

 90. Czytać książki typu „Rozrywki fizyczne”.

 91. Uczyć się chemii.

 92. Orientować się w schematach odbiorników radiowych, telewizyjnych, magnetowidów, itp.

 93. Pełnić funkcję przewodniczącego samorządu klasowego.

 94. Być dyżurnym w szkole.

 95. Fotografować przyrodę.

 96. Grać w kometkę.

 97. Brać udział w pracach na rzecz szkoły.

 98. Odkrywać, gdzie w otaczającym nas świecie ma praktyczne zastosowanie fizyka.

 99. Zajęcia w kółku chemicznym.

 100. Gromadzić co ciekawsze artykuły z różnych czasopism o tematyce technicznej.

 101. Pomagać ludziom chorym lub starym wykonywaniu różnych prac domowych.

 102. Nakrywać do stołu i podawać rodzinie lub znajomym potrawy.

 103. Brać udział w konkursach plastycznych.

 104. Jeździć na rolkach.

Oczekuję zaległych prac!!!

Pozdrawiam, Hanna Pawłowska.

Kontakt mailowy z nauczycielem: hania.ppp.11@wp.pl

---------------------------------------

 

 

Klasa VII i VIII

CZAS REALIZACJI: od 18 do 22 maja 2020 r.

 

Proszę o wykonanie testu zainteresowań.

Przy każdym pytaniu stawiamy odpowiednią cyfrę od 5 do 1, w zależności jak bardzo nas dotyczy dane sformułowanie, 5 max., 1 najmniej nas dotyczy.

Oczekuję odpowiedzi do 23 maja. Oczekuję również zaległych prac!!!

Pozdrawiam, Hanna Pawłowska.

Kontakt mailowy z nauczycielem: hania.ppp.11@wp.pl

 

---------------------------------------

 

Klasa VII i VIII

CZAS REALIZACJI: od 4 do 15 maja 2020 r.

 

Temat: Obraz siebie - rola samooceny w trafnym wyborze zawodu.

Zadanie do wykonania: "Jakie dostrzegasz w sobie mocne strony - zalety, przydatne w wybranym przez Ciebie zawodzie?"
Zadanie prześlij do 15 maja.

Kontakt mailowy z nauczycielem: hania.ppp.11@wp.pl

 

---------------------------------------

 

 

Klasa VII i VIII

CZAS REALIZACJI: od 27 do 30 kwietnia 2020 r.

 

Temat: Podsumowanie charakterystyki zawodów.

Na podstawie przesłanych przez uczniów opracowań zawodów poznanych w filmach dokonamy ich podsumowania ze szczególnym uwzględnieniem cech psychicznych i wymagań zdrowotnych dla danego zawodu.

Kontakt mailowy z nauczycielem: hania.ppp.11@wp.pl

 

---------------------------------------

 

 

Klasa VII i VIII

CZAS REALIZACJI: od 15 do 24 kwietnia 2020 r.

 

 

Temat: Charakteryzujemy zawód.
 

Spośród zaprezentowanych tytułów filmów o zawodach wybierz jeden i dokonaj charakterystyki, odpowiadając na poniższe pytania:
 

1. Zadania i czynności (co się głównie robi w tym zawodzie)?
2. Warunki pracy (gdzie wykonujemy dany zawód- na powietrzu czy w pomieszczeniu, w jakiej pozycji - stojąca, siedząca, zmienna), czy jest to praca fizyczna czy umysłowa?
3. Cechy psychiczne konieczne w tym zawodzie.
4. Wymagania fizyczne i zdrowotne (sprawność fizyczna, jakie schorzenia czy wady rozwojowe mogą być przeciwwskazaniem do wykonywania tego zawodu)?
5. Miejsce pracy (w jakich instytucjach, zakładach można znaleźć zatrudnienie)?
6. Droga kształcenia (jakie typy szkół trzeba ukończyć, aby zdobyć ten zawód)?
 

Proszę o informację zwrotną na adres: hania.ppp.11@wp.pl do dnia 24.04.2020 r.