powrót na stronę główną

powrót do WYBORU PRZEDMIOTÓW

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

KLASA VIII

 

 

CZAS REALIZACJI: od 25 do 29 maja 2020 r.

 

 

T: Bezpieczeństwo ujęć wody.

Zad. Opiszcie jak waszym zdaniem powinny być zabezpieczone ujęcia wody i jakie konsekwencje niesie za sobą zanieczyszczenie tychże ujęć.

Proszę nie czekajcie do ostatniego momentu, tylko czym prędzej przesyłajcie mi odpowiedzi. Zadania najpóźniej do 29.05. Moi drodzy w związku z tym, że niektórzy z was notorycznie nie przestrzegają terminów przesyłania prac (wiem że z różnych przyczyn), to po określonym terminie nie będę sprawdzał waszych prac, jeżeli powód spóźnienia nie będzie usprawiedliwiony.

---------------------------------------

 

 

CZAS REALIZACJI: od 18 do 22 maja 2020 r.

 

 

Co sądzisz o odtwarzaniu linii kolejowych i kursów autobusowych w kontekście bezpieczeństwa lokalnego.

Proszę nie czekajcie do ostatniego momentu), tylko czym prędzej przesyłajcie mi odpowiedzi. Zadania najpóźniej do 22.05. Moi drodzy w związku z tym, że niektórzy z was notorycznie nie przestrzegają terminów przesyłania prac (wiem że z różnych przyczyn), to po określonym terminie nie będę sprawdzał waszych prac, jeżeli powód spóźnienia nie będzie usprawiedliwiony.

 

---------------------------------------

 

 

CZAS REALIZACJI: od 11 do 15 maja 2020 r.

 

 

 

Bezpieczeństwo energetyczne – co sądzisz o Biopaliwach.

Zadanie  do 15.05.

 

---------------------------------------

 

 

CZAS REALIZACJI: od 4 do 8 maja 2020 r.

 

 

Opiszcie gdzie w waszej okolicy znajduje się najbliższa jednostka Staży pożarnej czy to OSP czy Państwowej SP, i jakie są jej główne zadania.

Zadania najpóźniej do 07.05.

 

---------------------------------------

 

 

CZAS REALIZACJI: od 27 do 30 kwietnia 2020 r.

 

 

Kochani teraz coś z zupełnie innej beczki.

Opiszcie mi co to jest kryzys i wymieńcie fazy zarządzania kryzysowego.

Zadania najpóźniej do 29.04.

 

---------------------------------------

 

 

CZAS REALIZACJI: od 20 do 24 kwietnia 2020 r.

 

 

Co sądzisz o retencji i melioracji w kontekście – braku wody.

 

---------------------------------------

 

 

CZAS REALIZACJI: od 15 do 17 kwietnia 2020 r.

 

 

Powtórzenie materiału z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

Kochani, proszę o usystematyzowanie zdobytych wiadomości.

 

---------------------------------------

 

Ze względu na 3-dniowy Egzamin Próbny

CZAS REALIZACJI: od 30 marca do 8 kwietnia 2020 r.

Komunikacja interpersonalna w trosce o zdrowie cd.

 

---------------------------------------

 

 

CZAS REALIZACJI: od 23 marca do 27 marca 2020 r.

 

 

Opisać przypadki w 5 zdaniach:

PRZYKŁAD: Porażenie prądem

       Należy człowieka kopnąć nogą tak, aby siłą kopniaka oddzielić kogosia od przewodu / agregatu / linii energetycznej (to nie jest żart).

 

Sposoby komunikowania się z uczniem lub rodzicem, sposoby monitorowania, oceniania: Kontakt mailowy z nauczycielem: gregory253@wp.pl