powrót na stronę główną

powrót do WYBORU PRZEDMIOTÓW

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 

CZAS REALIZACJI: od 23 marca do 27 marca 2020 r.

 

 

KLASA VII

 

Opisać przypadki w 5 zdaniach:

Przykład: Porażenie prądem

       Należy człowieka kopnąć nogą tak, aby siłą kopniaka oddzielić go od przewodu/agregatu/linii energetycznej (to nie jest żart).

 

Sposoby komunikowania się z uczniem lub rodzicem,  sposoby monitorowania, oceniania:

   

  Kontakt mailowy z nauczycielem: gregory253@wp.pl