powrót na stronę główną

powrót do WYBORU PRZEDMIOTÓW

 

RELIGIA

 

 

CZAS REALIZACJI: od 18 maja do 25 czerwca 2020 r.

 

 

 

KLASA I

T: Jezus Zmartwychwstały mówi do nas.

KLASA II - III

T: Jezus karmi nas swoim ciałem.

KLASA IV i V

,,Przez zamknięte drzwi - niezwykłe wejście"- opracowujemy temat w zeszytach ćwiczeń i wysyłamy do nauczyciela.

KLASA VI

,,Pozdrowienie Chrystusa - okazywanie religijności" -opracowujemy temat w zeszytach ćwiczeń i wysyłamy do nauczyciela.

KLASA VII - VIII

,,Niech zstąpi Duch Twój" - opracowujemy temat w zeszytach ćwiczeń i wysyłamy do nauczyciela.

 

Kontakt mailowy z nauczycielem: marut_malgorzata@wp.pl

---------------------------------------

 

 

CZAS REALIZACJI: od 11 do 15 maja 2020 r.

 

 

 

KLASA I

,,Spotykamy się ze zmartwychwstałym Jezusem podczas  Mszy św”- kolorujemy temat w książce z religii

KLASA II - III

,,Jezus zmartwychwstały poucza nas swoim słowem ‘’- kolorujemy temat w książce z religii.

KLASA IV

,,Droga do Emaus – odkrywcza podróż ‘’ - opracowujemy temat w zeszycie ćwiczeń z religii

KLASA V - VI

,,Majówki – i co czuje, i co żyje, niech z nami sławi Maryję” - opracowujemy temat w zeszycie ćwiczeń z religii

KLASA VII - VIII

,,Myśląc ,,ojczyzna”- opracowujemy temat w zeszycie ćwiczeń z religii

 

Kontakt mailowy z nauczycielem: marut_malgorzata@wp.pl

---------------------------------------

 

 

CZAS REALIZACJI: od 4 do 8 maja 2020 r.

 

 

 

KLASY I - VIII

MAJ – MIESIĄC POŚWIĘCONY MARYI.
https://www.youtube.com/watch?v=fQhYdE6V8hQ - obejrzyj film
Dzieci kl. I-III kolorują kolorowankę w swoich zeszytach ćwiczeń, a kl. IV-VIII - wyjaśnia co to jest ,,Litania loretańska" - odpowiedź wysyłamy nauczycielowi religii do dnia 08 maja.

Kontakt mailowy z nauczycielem: marut_malgorzata@wp.pl

---------------------------------------

 

 

CZAS REALIZACJI: od 20 do 30 kwietnia 2020 r.

 

 

 

KLASY I - VIII

"Jan Paweł II w moich oczach"- praca plastyczna. Tematyka prac związana jest z  osobą Wielkiego Polaka – Jana Pawła II jako papieża w naszych oczach.  Forma, technika i wielkość  prac jest dowolna; może to być rysunek, rzeźba, kolaż lub inne. Dozwolone są wszelkie możliwości plastyczne.
Każda praca obowiązkowo musi zawierać dane autora: imię i nazwisko, klasa; prace plastyczne przesyłamy nauczycielowi religii do dnia 01 maja

 

Kontakt mailowy z nauczycielem: marut_malgorzata@wp.pl

---------------------------------------

 

 

CZAS REALIZACJI: od 15 do 17 kwietnia 2020 r.

 

 

 

KLASY I - III

Kolorowanka - Jezus Zmartwychwstał! - wysyłamy kolorowankę nauczycielowi

 

KLASY IV - VIII

Ułóż krzyżówkę religijną z hasłem "Wielkanoc" - krzyżówka podlega ocenie, więc proszę o wysyłanie emailem nauczycielowi

 

Kontakt mailowy z nauczycielem: marut_malgorzata@wp.pl

---------------------------------------

 

 

CZAS REALIZACJI: od 30 marca do 8 kwietnia 2020 r.

 

 

KLASY I - III

https://www.google.com/search?q=wielki+tydzie%C5%84+kolorowanka&tbm - wydrukować, pokolorować, skleić

 

KLASY IV - VIII

Triduum Paschalne - co to jest? , znaki, symbole - opracowanie 

 

---------------------------------------

 

 

CZAS REALIZACJI: od 23 marca do 27 marca 2020 r.

 

 

KLASY I - III

Kolorowanka "Droga Krzyżowa"

 

KLASY IV - VIII

Znaki i symbole Wielkiego Postu - praca w formie pisemnej lub plastycznej.

 

Sposoby komunikowania się z uczniem lub rodzicem,  sposoby monitorowania, oceniania:

    Zdjęcia prac, poczta elektroniczna lub sms. Kontakt mailowy z nauczycielem: marut_malgorzata@wp.pl