powrót na stronę główną

powrót do WYBORU PRZEDMIOTÓW

 

RELIGIA

 

CZAS REALIZACJI: od 23 marca do 27 marca 2020 r.

 

 

KLASY I - III

 

KLASY IV - VIII

 

 

Sposoby komunikowania się z uczniem lub rodzicem,  sposoby monitorowania, oceniania:

    Zdjęcia prac, poczta elektroniczna lub sms. Kontakt mailowy z nauczycielem: marut_malgorzata@wp.pl