powrót na stronę główną

powrót do WYBORU PRZEDMIOTÓW

 

MUZYKA

 

CZAS REALIZACJI: od 23 marca do 3 kwietnia 2020 r.

 

 

KLASA IV - V

KLASA VI - VII

Sposoby komunikowania się z uczniem lub rodzicem,  sposoby monitorowania, oceniania:

     

        Kontakt mailowy z nauczycielem: asia.abramowicz@wp.pl