powrót na stronę główną

powrót do WYBORU PRZEDMIOTÓW

 

TECHNIKA

 

CZAS REALIZACJI: od 23 marca do 27 marca 2020 r.

 

 

KLASA IV

 KLASA V

Sposoby komunikowania się z uczniem lub rodzicem,  sposoby monitorowania, oceniania:

  Kontakt mailowy z nauczycielem: gregory253@wp.pl