powrót na stronę główną

powrót do WYBORU PRZEDMIOTÓW

 

CHEMIA

 

CZAS REALIZACJI: od 23 marca do 27 marca 2020 r.

 

 

KLASA VII

Zapisz  w zeszycie
Temat:
Wiązanie jonowe
Cele: 1.Poznasz definicję  jonu  i sposób powstawania  jonów.
2.Mechanizmy powstawania wiązania jonowego (Na Cl,MgO) oraz zapis elektronowy.
3.Zastosujesz pojęcie elektroujemności do  określenia wiązań(kowalencyjne, jonowe) w podanych substancjach.
 

Wejdź na stronę  https://epodreczniki.pl/a/wiazanie-jonowe/D1E2TfCZI

przeczytaj i obejrzyj filmy, na końcu są interaktywne zadania. Sprawdź , co zapamiętałeś/aś  
Wykonaj w zeszycie ćwiczeń str 66 zad 5,6,7,8 oraz 2 str 126 (książka) zapisz w zeszycie(jeśli to możliwe zrób zdjęcie wykonanej pracy i prześlij do sprawdzenia)
 

Temat: Wpływ rodzaju wiązania na właściwości związku chemicznego.

Cele: Poznasz i porównasz właściwości związków kowalencyjnych i jonowych
Prześledź  tekst w książce str.127-129 ,doświadczenie 22 str.128 (książka), zwróć uwagę na różnice i podobieństwa związków jonowych i kowalencyjnych
Pomocna będzie także strona na you tube https://www.youtube.com/watch?v=G24B3X7wvy8

 

KLASA VIII

W książce str.96
Sprawdź, czy wiesz..
Sprawdź, czy umiesz..
Rozwiązania do zeszytu, zrób zdjęcie jeśli to możliwe i prześlij do sprawdzenia.

 

 

Sposoby komunikowania się z uczniem lub rodzicem,  sposoby monitorowania, oceniania:

    Kontakt mailowy z nauczycielem: annagrebska69@wp.pl