powrót na stronę główną

powrót do WYBORU PRZEDMIOTÓW

 

PRZYRODA, KLASA IV

 

 

 

CZAS REALIZACJI: od 22 do 25 czerwca 2020 r.

 

 

1.Zapisz w zeszycie:

Temat: Na łące i na polu.

Cele:    1.Poznasz  typowe organizmy łąki i pola.

            2.Dowiesz się, jakie znaczenie  mają organizmy łąkowe i pól dla człowieka.

2.Wejdź na stronę epodręczniki.pl Przyroda- Na łące i na polu. Link: https://epodreczniki.pl/a/na-lace-i-na-polu/DvINsU6oE

Przeczytaj, obejrzyj dokładnie rysunki i  slajdy, na końcu są interaktywne zadania. Sprawdź, co zapamiętałeś/aś .

W tym tygodniu nic nie przysyłasz. W przypadku pytań napisz na adres annagrebska69@wp.pl

---------------------------------------

 

 

 

CZAS REALIZACJI: od 15 do 19 czerwca 2020 r.

 

 

1.Zapisz w zeszycie:

Temat: Warunki życia na lądzie.

Cele:1.Poznasz warunki życia na lądzie .

2.Dowiesz się ,jak organizmy  lądowe  przystosowanie do życia.

2.Wejdź na stronę epodręczniki.pl Przyroda- Czy wszędzie żyje się tak samo?

Link: https://epodreczniki.pl/a/czy-wszedzie-zyje-sie-tak-samo/DOre8UqW8

Przeczytaj, obejrzyj dokładnie rysunki i  slajdy, na końcu są interaktywne zadania.

Sprawdź , co zapamiętałeś/aś .

3.Zapisz w zeszycie:

Temat: Poznajemy budowę lasu i panujące w nim warunki.

Cele:1.Poznasz warstwy lasy .

2.Dowiesz się jakie organizmy występują w  poszczególnych warstwach lasu.

3.Poznasz zasady właściwego zachowania w lesie.

4. Wejdź na stronę epodręczniki.pl Przyroda-W lesie

Link: https://epodreczniki.pl/a/w-lesie/Dx6pQ07sn

Przeczytaj, obejrzyj dokładnie rysunki i  slajdy, na końcu są interaktywne zadania.

Sprawdź , co zapamiętałeś/aś

W tym tygodniu nic nie przysyłasz .W przypadku pytań napisz na adres annagrebska69@wp.pl 

---------------------------------------

 

 

 

CZAS REALIZACJI: od 8 do 12 czerwca 2020 r.

 

 

1.Zapisz w zeszycie:

Temat: Poznajemy rzekę.

Cele:1.Poznasz elementy rzeki.

        2.Dowiesz się, jakie organizmy żyją w poszczególnych biegach rzeki i  i jakie jest ich przystosowanie do panujących warunków.

2. Wejdź na stronę epodręczniki.pl Przyroda: Nad brzegiem rzeki Link: https://epodreczniki.pl/a/nad-brzegiem-rzeki/D190KFLX2  Przeczytaj, obejrzyj dokładnie rysunki i  slajdy, na końcu są interaktywne zadania. Sprawdź , co zapamiętałeś/aś

3.Zapisz w zeszycie:

Temat: Poznajemy warunki życia w jeziorze.

Cele:1. Poznasz warunki życia w jeziorze w określonych porach roku.

        2. Dowiesz się, jakie czynniki warunkują życie w poszczególnych strefach jeziora i jakie tam występują organizmy.

4. Wejdź na stronę epodręczniki.pl Przyroda: Nad jeziorem. Link: https://epodreczniki.pl/a/nad-jeziorem/Dyhk7z4ts

Przeczytaj, obejrzyj dokładnie rysunki i  slajdy, na końcu są interaktywne zadania. Sprawdź , co zapamiętałeś/aś

W tym tygodniu nic nie przysyłasz .W przypadku pytań napisz na adres annagrebska69@wp.pl

---------------------------------------

 

 

 

CZAS REALIZACJI: od 1 do 5 czerwca 2020 r.

 

 

1.Zapisz w zeszycie:

Temat: Podsumowanie wiadomości z działu: Poznajemy krajobraz najbliższej okolicy

2. Przeczytaj w podręczniku do przyrody tekst str.159-160.

3.Wykonaj w zeszycie ćwiczeń  zadania Sprawdź się str.98-100

4.Zapisz w zeszycie:

Temat: Warunki życia w wodzie.

Cele:    1.Poznasz czynniki warunkujące  życie w wodzie.

2.Dowiesz się , jak organizmy  przystosowały do środowiska wodnego.

5.Wejdź na You Tube :Warunki życia w wodzie. Link: https://www.youtube.com/watch?v=uRQ_H1mS9IA

6. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń  zadanie1, 2 str101 i 3,4 str.102

W tym tygodniu nic nie przysyłasz. W przypadku pytań napisz na adres annagrebska69@wp.pl

---------------------------------------

 

 

 

CZAS REALIZACJI: od 25 do 29 maja 2020 r.

 

1.Zapisz w zeszycie:

Temat: Krajobraz wczoraj i dziś

Cele:1.Dowiesz się , jakie zmiany w krajobrazie spowodowała działalność człowieka.

2. Przeczytaj w podręczniku do przyrody tekst str.151-154.

3.Wykonaj kartę pracy( w załączniku) na komputerze lub odręcznie.

4.Zapisz w zeszycie:

Temat: Obszary i obiekty chronione.

Cele: 1. Poznasz formy ochrony przyrody w Polsce.

2. Dowiesz się, jakie są zasady zachowania na obszarze chronionym.

5. Wejdź na stronę epodręczniki.pl Biologia-Chronimy przyrodę;  Link: https://epodreczniki.pl/a/chronimy-przyrode/DuXnhGSte

Przeczytaj, obejrzyj dokładnie rysunki i  slajdy, na końcu są interaktywne zadania. Sprawdź , co zapamiętałeś/aś.

Gdyby był problem, przeczytaj temat w podręczniku na str.119-123

Prześlij wykonaną kartę  pracy pkt.3 do 29.05.2020r. na adres  annagrebska69@wp.pl

---------------------------------------

 

 

 

CZAS REALIZACJI: od 18 do 22 maja 2020 r.

 

1.Zapisz w zeszycie:

Temat: Czy wszystkie skały są twarde?

Cele:1.Poznasz budowę i rodzaje skał.

       2.Dowiesz się o składnikach gleby i jej znaczeniu.

2. Przeczytaj w podręczniku do przyrody tekst str.138-140.

3. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 1, 2,3 str.90-91 

Może uda Ci się na spacerze w najbliższej okolicy znaleźć jakieś skały i je rozpoznać.

4.Zapisz w zeszycie:

Temat: Wody słodkie i wody słone.

Cele:1. Poznasz rodzaje wód na Ziemi.

5.Wejdź na You Tube obejrzyj  film: ,,Klasa IV –Wody słodkie i wody słone”, Link : https://www.youtube.com/watch?v=xZEbMs3jCAk

6.Wykonaj w zeszycie ćwiczeń  zadanie 1,2,3,4 str.92-93

W tym tygodniu nic nie przysyłasz. W przypadku pytań napisz  na adres  annagrebska69@wp.pl

---------------------------------------

 

 

 

CZAS REALIZACJI: od 11 do 15 maja 2020 r.

 

1. Zapisz w zeszycie:

Temat: Co to jest krajobraz?

 Cele: 1.Poznasz rodzaje krajobrazu.

2. Dowiesz się, jakie są charakterystyczne  elementy różnych rodzajów krajobrazów .

2. Przeczytaj w podręczniku do przyrody tekst str.138-140.

3. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 1, 2,3 str.86-87 

4. Zapisz w zeszycie:

Temat: Poznajemy formy terenu

5. Przeczytaj w podręczniku do przyrody tekst str.141-143.

6. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 1,2,3,4 str.88-89

W tym tygodniu nic nie przysyłasz. W przypadku pytań napisz na adres annagrebska69@wp.pl

 

---------------------------------------

 

 

 

CZAS REALIZACJI: od 4 do 8 maja 2020 r.

 

1.Zapisz w zeszycie:

Temat: Uzależnienia są groźne.

Cele: 1.Dowiesz się, co to są uzależnienia .

2. Poznasz przykłady uzależnień  oraz sposoby asertywnych  zachowań.

2.Przeczytaj w podręczniku do biologii tekst str.130-134.

3. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 1, 3,4 str.81-82 

4.Zapisz w zeszycie:

Temat: Powtórzenie wiadomości  z działu: Odkrywamy tajemnice zdrowia.

5.Przeczytaj powtórzenie  w podręczniku str.135-136.

6.Wykonaj w zeszycie ćwiczeń Sprawdź się str. 83-85

7. Wykonaj test (w załączniku) i prześlij do 8.05.2020 r. do 15:00  na adres annagrebska69@wp.pl

 

---------------------------------------

 

 

 

CZAS REALIZACJI: od 27 do 30 kwietnia 2020 r.

 

 

1.Zapisz w zeszycie:

Temat: Jak uniknąć niebezpiecznych sytuacji w naszym otoczeniu?

Cele: 1.Dowiesz się jak radzić sobie w niebezpiecznych sytuacjach na zewnątrz i w domu.

2.Poznasz zasady zachowania się i udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia.

2.Przeczytaj w podręczniku do biologii tekst str.124-129

Zwróć uwagę na zdjęcia owadów, grzybów trujących i trujących roślin, zapamiętaj numery telefonów alarmowych, zwróć uwagę na symbole ostrzegawcze umieszczone na opakowaniach środków czystości.

3.Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania na str.78-80

4.W załączniku przesyłam odpowiedzi do zadań z zeszytu ćwiczeń, sprawdź czy wykonałeś prawidłowo  i popraw, jeśli popełniłeś błędy .

W tym tygodniu nic nie przysyłasz .W przypadku pytań napisz na adres annagrebska69@wp.pl

 

---------------------------------------

 

 

 

CZAS REALIZACJI: od 20 do 24 kwietnia 2020 r.

 

 

1.Zapisz w zeszycie:

Temat: Na czym polega zdrowy styl życia?

Cele :1. Poznasz rodzaje wypoczynku i zasady bezpieczeństwa z nimi związane.

2.Dowiesz się, jakie są zasady zdrowego stylu życia.

2.Przeczytaj tekst w podręczniku do biologii str.114-118

3. Zapisz w zeszycie przedmiotowym po trzy przykłady wypoczynku czynnego i trzy przykłady wypoczynku biernego oraz wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 1str.73

Dla uczniów chętnych zadanie 3 str.74(tylko dla chętnych)

4. Zapisz w zeszycie:

Temat: Poznajemy choroby zakaźne i pasożytnicze.

Cele:1. Dowiesz się, jakie są drogi wnikania czynników chorobotwórczych do organizmu oraz jakie są sposoby zapobiegania chorobom.

5.Wejdź na stronę epodręczniki.pl Biologia –Choroby zakaźne i pasożytnicze

Link : https://epodreczniki.pl/a/choroby-zakazne-i-pasozytnicze/D18LkaAxm

7.Przeczytaj, obejrzyj dokładnie rysunki i  slajdy.

Gdyby był problem, przeczytaj temat w podręczniku  na str.119-123

8. Uzupełnij  kartę pracy ( w załączniku)

Prześlij do sprawdzenia pkt. 3 i pkt 8- zrób skan, zdjęcie lub napisz odpowiedzi w zeszycie do 24.04.2020 r. do 15:00 na adres annagrebska69@wp.pl

 

---------------------------------------

 

 

 

CZAS REALIZACJI: od 15 do 17 kwietnia 2020 r.

 

 

1.Wykonaj samodzielnie test z działu "Odkrywamy tajemnice ciała człowieka”  (test w załączniku)

Prześlij test do sprawdzenia lub napisz odpowiedzi w zeszycie zrób skan, zdjęcie do 17.04.2020 r. do 15:00 na adres annagrebska69@wp.pl

 

---------------------------------------

 

 

 

CZAS REALIZACJI: od 6 do 8 kwietnia 2020 r.

 

 

1.Zapisz temat w zeszycie:

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu ,,Odkrywamy tajemnice ciała człowieka”

2.Przeczytaj powtórzenie w książce str.111-112

3.Wykonaj w zeszycie ćwiczeń- Sprawdź się. Podsumowanie działu 4 str.70-72

Prześlij skan lub zdjęcie wykonanych zadań w zeszycie ćwiczeń do sprawdzenia do 8.04.2020 r. na adres  annagrebska69@wp.pl

 

---------------------------------------

 

 

 

CZAS REALIZACJI: od 30 marca do 3 kwietnia 2020 r.

 

1.Temat: Jak jest zbudowany układ rozrodczy.

Cele:

1.Poznasz budowę i funkcje układu rozrodczego żeńskiego i męskiego.

2.Dowiesz się, jakie są zasady higieny układu rozrodczego.

Przeczytać  temat w książce str.104-107

Obejrzyj na You Tube krótki film Od poczęcia do narodzin

Link do filmu https://www.youtube.com/watch?v=GgG0psXnHFs

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń str.66 i 67 zadanie 1,3,4 (Nic nie przysyłamy)       

 

Sposoby komunikowania się z uczniem lub rodzicem, sposoby monitorowania, oceniania: Kontakt mailowy z nauczycielem: annagrebska69@wp.pl

 

---------------------------------------

 

 

 

CZAS REALIZACJI: od 23 marca do 27 marca 2020 r.

 

 

Sposoby komunikowania się z uczniem lub rodzicem,  sposoby monitorowania, oceniania:

    Kontakt mailowy z nauczycielem: annagrebska69@wp.pl