powrót na stronę główną

powrót do WYBORU PRZEDMIOTÓW

 

JĘZYK POLSKI

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 25 do 29 maja 2020 r.  

     

Temat:  Podmiot i orzeczenie bez tajemnic.

-       Zapoznaj się z wiadomościami na temat głównych części zdania z podręcznika na str. 211.

-       Skorzystaj również z podanych linków:

Link 1 → https://www.youtube.com/watch?v=OlkAcjmJ7i8

Link 2 → https://epodreczniki.pl/a/podmiot-i-orzeczenie---szybkie-przypomnienie/DMtbU33oQ

-       Wykonaj ćw. 1, 2 i 3 z powyższego linku i sprawdź, czy dobrze zrobiłeś/aś.

        Zadania wykonaj do 29.05. 2020. Nie przesyłaj.

Temat: Wiem, co mówię! Równoważnik zdania i zdanie.

-       Zapoznaj się z informacjami z podręcznika na str. 282.

-       Wejdź w link → http://pisupisu.pl/klasa4/zdanie-i-rownowaznik-zdania i wykonaj zadania.

-       Zrób do zeszytu ćw. 1 str. 282 i ćw. 5 str. 283 z podręcznika.

      Zadania wykonaj do 29.05. 2020 i prześlij na mój e-mail.

Temat: Podróż w głąb fantastycznego świata.

-       Przyjrzyj się ilustracji zamieszczonej w podręczniku na str. 289.

-       Wykonaj do zeszytu ćw.1, 4, 6 str. 289 z podręcznika.

 Zadania wykonaj do 29.05. 2020. Nie przesyłaj.

Temat: W świecie fantazji i marzeń – Julian Tuwim ,,Dyzio marzyciel”.

-       Przypomnij sobie treść wiersza. Możesz też go wysłuchać, wchodząc w link → https://www.youtube.com/watch?v=C2z6YLfOPUk

-       Uzupełnij poprawnie tekst pt. ,,Marzenia” stosując zasady pisowni ,,rz” i ,,ż”

w  linku obok → https://www.dyktanda.net/ortografia-12.php

-       Zrób do zeszytu ćw. 4 str. 295.

 Zadania wykonaj do 29.05. 2020. Prześlij tylko ćw. 4.

 Temat:  Życzenia dla mamy.

-       Wejdź na stronę https://teksciory.interia.pl/piosenki-w-wykonaniu-dzieci-zyczenia-dla-mamy-tekst-piosenki,t,671970.html i wysłuchaj piosenki

-       Wykonaj laurkę dla mamy. Podpowiedź jak ją zrobić znajdziesz w linkach:

Link 1 → https://www.youtube.com/watch?v=lFBmzm6fRXg

Link 2 → https://www.youtube.com/watch?v=ZCybVZmHNz4

-        Wybierz laurkę, którą chcesz zrobić. Wpisz życzenia dla mamy. Pamiętaj, że

w życzeniach formy grzecznościowe piszemy wielką literą. Zrób to starannie.

Zadania wykonaj do 29.05. 2020. Nie przesyłaj.

WAŻNE: Ostatnia nasza lekturaJanusz Christa „ Kajko i Kokosz. Szkoła latania”. Komiks znajdziesz w poniższym linku, miłego czytania!

http://www.orsza.pl/images-media/wszystko-o-szkole/I-03-lektury/christa-kajko-i-kokosz-szkola-latania.pdf 

 

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 25 do 29 maja 2020 r.

 

Temat:  Po co nam przydawki?

-       Przypomnij sobie, co to jest podmiot i orzeczenie.

-       Skorzystaj również z podanego linku:

Link 1 → https://www.youtube.com/watch?v=OlkAcjmJ7i8

-       Poznacie kolejną część zdania – przydawkę. Zapoznaj się z informacjami

z podręcznika na str. 261.

-       Obejrzyj krótki filmik dotyczący tej części zdania → https://www.youtube.com/watch?v=uNpTDwxD57M

-       Zrób ćwiczenie 1, 2, 6 i 9 z podręcznika na str. 261-263.

        Zadania wykonaj do 29.05. 2020. Nie przesyłaj.

 Temat: Czym dopełnić zdanie?

-       Następna część zdania – dopełnienie. Zapoznaj się z wiadomościami

z podręcznika str. 275.

-       Obejrzyj filmik dotyczący tej części zdania → https://www.youtube.com/watch?v=xFXxsWslqKo

-       Zrób do zeszytu ćw. 2 str. 275 i ćw. 4 str. 276 z podręcznika.

      Zadania wykonaj do 29.05. 2020. Nie przesyłaj.

 Temat: Jaką funkcję pełni okolicznik w zdaniu?

-       Następna część zdania – okolicznik. Zapoznaj się z wiadomościami

z podręcznika str. 277.

-       Obejrzyj filmik dotyczący tej części zdania → https://www.youtube.com/watch?v=KM3j7U9mRMk

-       Wykonaj do zeszytu ćw. 9, 10 str. 277 i ćw. 12 str. 278 z podręcznika.

 Zadania wykonaj do 29.05. 2020. Nie przesyłaj.

Temat: Prasa w naszym życiu – ludzie prasy.

-       Zapoznaj się z infografikami w podręczniku str. 271-272, z których dowiecie się jaki jest podział prasy oraz poznacie zawody z nią związane.

-       Porozmawiajcie z bliskimi, jakie czasopisma czytają. Zapisz do zeszytu tytuły. Pamiętaj o zasadach pisowni.

-       Wykonaj do zeszytu ćw. 7 str. 274.

-       Wykonaj kartę pracy 1 i 2, którą otrzymasz e-mailem.

 Zadania wykonaj do 29.05. 2020. Prześlij tylko ćw. 7 i kartę pracy.

 Temat: Spotkanie z lekturą - Clive Staples Lewis  ,,Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa”.

-       Zapoznaj się z informacjami na str. 292 w podręczniku.

-       Zapisz do zeszytu autora i tytuł książki.

-        Obejrzyj ciekawostki związane z serią ,,Opowieści z Narnii” https://www.youtube.com/watch?v=iNk0OCP2NLI

        Zadania wykonaj do 28.05. 2020.

 

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 25 do 29 maja 2020 r.  

Temat: Czy potrzebne są zasady? Brandon Mull ,,Baśniobór”.

-       Przed przeczytaniem fragmentu powieści w podręczniku zachęcam Was do obejrzenia recenzji serii książek B. Mulla ,,Baśniobór”

https://www.youtube.com/watch?v=jfwc5Kf0Z9Y

-       Zapoznaj się z fragmentem powieści ,,Baśniobór” z podręcznika str. 272-274.

-       Przeczytaj również informacje ze strony 275 ,,Wśród ludzi”.

-       Odpowiedz do zeszytu na pytanie ,,Jak wyglądałoby codzienne życie w świecie, w którym nie ma żadnych zasad?”.

        Zadania wykonaj do 29.05. 2020. Prześlij wypowiedź na mój e-mail.

Temat: Dopełnienie, przydawka, okolicznik wzbogacają wypowiedzenia.

-       Obejrzyj filmiki dotyczący części zdania:

Dopełnienie →   https://www.youtube.com/watch?v=xFXxsWslqKo

Przydawka → https://www.youtube.com/watch?v=uNpTDwxD57M

Okolicznik →  https://www.youtube.com/watch?v=KM3j7U9mRMk

-       Wejdź w link → https://epodreczniki.pl/a/przydawki-okoliczniki-i-dopelnienia-wzbogacaja-wypowiedzenia/D1AP12t6M

-       Wykonaj ćw. 1, 2, 4, 5 i 8 (sprawdź, czy dobrze je rozwiązałeś/aś).

      Zadania wykonaj do 29.05. 2020. Nie przesyłaj.

Temat: Jak rozpoznać typy zdań złożonych współrzędnie?

-       Przypomnij sobie co to jest wypowiedzenie, zdanie, spójnik, podmiot

i orzeczenie.

-       Zapoznaj się z informacjami z podręcznika na str. 286.

-       Obejrzyj filmik na temat zdań złożonych współrzędnie → https://www.youtube.com/watch?v=JCeXlBWM5ic

-       Wykonaj do zeszytu ćw. 1 i 3 str. 287 z podręcznika.

-       W celu utrwalenia wiadomości wykonaj wejdź w link → http://pisupisu.pl/klasa6/zdania-zlozone-wspolrzednie

 Zadania wykonaj do 29.05. 2020. Nie przesyłaj.

Temat:  Jak rozpoznać zdania złożone współrzędnie i podrzędnie?

-       Zapoznaj się z informacjami na str. 283 z podręcznika.

-       Wyróżniamy dwa typy zdań złożonych: zdania złożone współrzędnie i zdania złożone podrzędnie.

-       Obejrzyj filmik dotyczący zdania złożonego podrzędnie → https://www.youtube.com/watch?v=mHBjNMqWUeA

-       Przypomnij sobie, co to są zdania złożone współrzędnie → https://www.youtube.com/watch?v=JCeXlBWM5ic

-       Wykonaj do zeszytu ćw. 1, 2, 4 str. 284 z podręcznika i ćw. 1 i 3 str. 287 (nie przesyłaj)

     Zadania wykonaj do 29.05. 2020.

 Temat: Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie – ćwiczenia.

-       Wykonaj ćwiczenia utrwalające poznane wiadomości (nie przesyłaj):

Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie: (proszę wykonać zadania w obu linkach)

Link 1 → http://pisupisu.pl/klasa6/zdania-zlozone-wspolrzednie-i-podrzednie

Link 2 → http://pisupisu.pl/klasa5/zdania-zlozone-wspolrzednie-i-podrzednie

Zdania złożone współrzędnie:(proszę wykonać zadania w obu linkach)

Link 1  → http://pisupisu.pl/klasa6/zdania-zlozone-wspolrzednie

Link 2 → http://pisupisu.pl/klasa5/zdania-zlozone-wspolrzednie

-        Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń: ćw. 1, 2 str. 56 oraz 3 i 4 str. 57, 7, 8, 9 ze str. 59, 10 i 11 str. 60, 12, 13, i 14 str. 61.

        Zadania wykonaj do 30.05. 2020. Prześlij zdjęcia zadań na mój e-mail.

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 25 do 29 maja 2020 r.

 

Temat: Co wiemy o istocie dobra ?

Zapoznaj się z tekstem (str.297 podręcznik) .Wykonaj w zeszycie polecenia od 1 -12 .Na prace czekam do 30 maja.

Temat :Nadzieja .

Przyjrzyj się rysunkowi ( podręcznik str.299) , a następnie w zeszycie wykonaj polecenia :1,2,3,4.

Temat: Zakochać się w chirurgii.

Zapoznaj się z tematem: Religa. Człowiek z sercem w dłoni (podręcznik str.300/301) - w zeszycie wykonaj  polecenia 1,2,3.

Temat: Nadzieja ma wielką wartość.

Zapoznaj się z wierszem Jerzego Lieberta ,,Nadzieja ”: ( podręcznik str.302). Wykonaj polecenia 1,2,3,4

 

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 25 do 29 maja 2020 r.

 

Temat: W ogrodzie życia .

 Zapoznaj się z tekstem( podręcznik str.264).Wykonaj polecania 1,2,3,4.

Temat: Życie bez twarzy.

Zapoznaj się z tekstem Leszka Kołakowskiego (podręcznik str.265/267).W zeszycie wykonaj polecenie 1,2,3,4,5,6.                               

Temat: Piękno często bywa ukryte.

Zapoznaj się tekstem (podręcznik str.268/269) .Wykonaj polecenie 1,2,3,7.

Temat :Czy można zachwycić się codziennością.

Zapoznaj się z wierszem Mirona Białoszewskiego ,,Szare eminencje zachwytu ” (str.270  podręcznik). W zeszycie wykonaj polecenia od 1 do 5 . Na odpowiedzi i wypracowanie czekam do 30 maja.

---------------------------------------

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 18 do 22 maja 2020 r.

     

Temat:  Moc wyobraźni - ,,Cuda i dziwy” Juliana Tuwima.

-       Co to jest wyobraźnia i jaką ma moc, dowiesz się po zapoznaniu się z tekstem i wykonaniem ćwiczeń.

-       Wejdź w link → https://epodreczniki.pl/a/gdzie-pada-sniezek-niebieski/DrXm9R0Jz

-       Wykonaj ćw. : 1, 2 (z rodzicem), 3, 4 (wysłuchaj tekst ), 6 (sprawdź odp), 7 (sprawdź odp).

                Zadania wykonaj do 23-05-2020. Nie przysyłaj.

Temat:  Cudowna podróż i... krasnoludki - Selma Lagerlöf ,, Cudowna podróż”.

-       Poznaj fragment powieści ,,Cudowna podróż” i odpowiedz na pytania zamieszczone w linku → https://epodreczniki.pl/a/nie-plataj-figli-krasnoludkom/D5HJL6T3J

-       Wykonaj ćw. 1 (wysłuchaj ), ćw. 2 (zrób do zeszytu), ćw. 3 (przeczytaj głośno tekst osobie dorosłej), ćw. 4 (ustnie), ćw. 5, ćw. 6, ćw. 7 (sprawdź), ćw. 8 (ustnie).

                   Zadanie wykonaj do 23.05.2020. Nie przysyłaj.

 Temat:  Porozmawiajmy! Jak zapisać dialog?

-       Zapoznaj się z informacjami z podręcznika ze str. 271-272 (,,Jak zapisać dialog?”).

-       Wykonaj do zeszytu ćw. 1 str. 272 oraz ćw. 3 str. 273 w podręczniku.

        Zadania wykonaj do 23-05-2020. Prześlij na mój e-mail.

Temat:  W jaki sposób można zapracować na własne szczęście? - Charles Perrault ,,Kot w butach”.

-       Skorzystaj z podanych linków i zapoznaj się z treścią baśni ,,Kot w butach”

Link 1 → https://dobrytata.waw.pl/do-pobrania/basnie/charles-perrault-kot-w-butach    (do przeczytania)

Link 2 → https://www.youtube.com/watch?v=e8cMZt8ZwRw     (do wysłuchania)

-       Wykonaj do zeszytu poniższe polecenia na podstawie poznanego tekstu:

                   1.  Podaj czas i miejsce wydarzeń.

                  2. Wskaż bohaterów baśni i podaj ich cechy charakteru.

                  3. Jaki jest morał baśni?

-       Zadanie do przesłania: opisz kota w butach i narysuj go według opisu.

                 Pracę (opis + rysunek) wykonaj do 24.05.20 i prześlij.

Temat:  Baśń czy nie baśń? - ,,Magiczne drzewo. Czerwone krzesło”.

-       Przypomnij sobie co to jest baśń – podręcznik str. 206.

-       Uzupełnij kartę pracy, którą otrzymasz w załączniku e-mailem.

                Zadania wykonaj do 23-05-2020 i prześlij.

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 18 do 22 maja 2020 r.

 

Temat:  Nasze wrażenia po przeczytaniu ,,Katarynki'' Bolesława Prusa.

-       Sprawdź swoją wiedzę na temat lektury, wchodząc w link → http://pisupisu.pl/klasa5/katarynka

-       Uzupełnij kartę pracy nr 3 dotyczącą świata przedstawionego w noweli, którą otrzymasz e-mailem.

-       Zapoznaj się z definicją noweli w podręczniku str. 258.

-       Wykonaj ćw. 4 str. 258 z podręcznika do zeszytu.

                Zadania wykonaj do 23-05-2020. Prześlij tylko kartę pracy.

Temat:  Historia niezwykłej przemiany – z wizytą u pana Tomasza.

-       Rozwiąż krzyżówkę. Wejdź w link → https://learningapps.org/9880125

Aby poznać pytania, musisz kliknąć w kratkę, a następnie wpisać odpowiedź.

-       Korzystając z odpowiednich fragmentów noweli, wykonaj zadania w karcie pracy ,,Bohaterowie noweli”, którą otrzymasz e-mailem.

                   Kartę pracy wykonaj do 23.05.2020 i prześlij.

Temat:  W krainie ciemności, czyli o smutnym losie niewidomej dziewczynki – Bolesław Prus ,,Katarynka”.

-       W jaki sposób osoba widząca może się zachować wobec niewidomego? Obejrzyj filmy:

Link 1 → https://www.polskizklasa.pl/n-jak-niewidomy-czyli-czego-nauczyla-nas-katarynka/

Link 2 → https://www.youtube.com/watch?v=4Y01f08_syw

-       Zastanów się i napisz, w jaki sposób łączy się życie pana Tomasza z historią niewidomej dziewczynki?

        Zadania wykonaj do 23-05-2020. Prześlij na mój e-mail.

Temat:  Przypadki rzeczownika – przypomnienie wiadomości.

-       Przypomnij sobie: co już wiemy o rzeczowniku? Jak rozróżnić rzeczowniki własne i pospolite? Przez co odmienia się rzeczownik?

-       Wejdź w link → https://epodreczniki.pl/a/nie-przypadkiem-jestem-przypadkiem/DzOxN5OoI

-       Wykonaj ćw. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 i 11. Po każdym ćwiczeniu sprawdź odpowiedź.

                 Pracę wykonaj do 23.05.20 i nie przesyłaj.

Temat: Film, a książka - ,,Katarynka” Bolesław Prus.

-       Obejrzyj film ,,Katarynka” → https://www.cda.pl/video/3505489b6

-       Zastanów się, czy jest różnica między filmem, a książką. Jeśli tak, to jaka?

               Film obejrzyjcie do 23.05.2020.

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 18 do 22 maja 2020 r.  

Temat:  Układamy plan wydarzeń do mitu ,,Orfeusz i Eurydyka”.

-       Zapoznaj się z treścią mitu – podręcznik str. 260-262.

-       Wysłuchaj opowieści o Orfeuszu i Eurydyce → https://www.youtube.com/watch?v=TVa8ekO0P0Y

-       Po przeczytaniu i wysłuchaniu tekstu sprawdź, ile zapamiętałeś, wchodząc w link → http://pisupisu.pl/klasa6/mity-orfeusz-i-eurydyka

-       Wykonaj do zeszytu ćw. 1, 2 i 5 str. 263.

                Zadania wykonaj do 23-05-2020 i prześlij.

Temat:  Siła miłości... - mit o Orfeuszu i Eurydyce.

-       Wejdź w link → https://epodreczniki.pl/a/sila-muzyki/DqgXwvu4F

-       Przeczytaj ponownie tekst i wykonaj ćw. 3 (sprawdź odpowiedź), ćw. 4 zrób do zeszytu.

-       Ćw. 11 wykonaj do zeszytu.

                   Prace wykonaj do 23.05.2020. Prześlij tylko ćw. 11 (list).

Temat:  W poszukiwaniu własnej Itaki.

-       Zapoznaj się z informacjami ,,Kilka słów o bohaterze” z podręcznika str. 264.

-       Przeczytaj wiersz Leopolda Staffa ,,Odys” str. 264-265.

-       Na podstawie tekstu wykonaj ćw. 1, 2, 3, 4 i 5 str. 265.

-       Jeśli chcesz poznać historię Odyseusza, wejdź w link → https://epodreczniki.pl/a/plyniemy-do-itaki-przygody-odyseusza/D18A2hcOa (dla chętnych). Przeczytaj tylko ,,Odyseja i odyseja”, ,,O dziele”, ,,Spod Troi do Itaki”, ,,Odyseja. Pieśń pierwsza”, ,,Odyseja. Przygoda z Kyklopem”, ,,Syreni śpiew'',  ,,W podziemiach” i ,,U nimfy Kalipso i w krainie Feaków”.

        Zadania wykonaj do 23-05-2020. Nie przesyłaj.

Temat:  Mitologiczni bohaterowie – w świecie mitów.

-       Przeczytaj informacje z podręcznika na str. 266-267.

-       Wykonaj do zeszytu ćw. 1 str. 268.

                 Pracę wykonaj do 23.05.20 i prześlij.

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 18 do 22 maja 2020 r.

 

Temat: Rozważania o niebieskich migdałach.

Zapoznaj się z tekstem (str.243 podręcznik) .Wykonaj w zeszycie polecenia od 1 -14 .Na prace czekam do 22 maja.

Temat :Rodzina wyrazów

Zapoznaj się z tematem (str.290 , podręcznik) , zapisz w zeszycie najważniejsze wiadomości

Temat: Kłopotliwe przedrostki i przyrostki .

Zapoznaj się z tematem : (podręcznik str.292/294)-w zeszycie wykonaj notatkę oraz polecenia 1,2,3.

Temat: Pisownia przyrostków i przedrostków .

Zapoznaj się z tematem : ( podręcznik str.292). Wykonaj polecenia 4,5,6 str.294.

 

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 18 do 22 maja 2020 r.

 

Temat: Tworzenie i budowa wyrazów.

Zapoznaj się z tekstem( podręcznik str.254/255).Wykonaj polecania 1,3,4.

Temat: Oboczność w wyrazach pokrewnych.

Zapoznaj się z wiadomościami (podręcznik str.257).W zeszycie wykonaj polecenie 9,10.

Temat: Wyrazy złożone.

Zapoznaj się tekstem (podręcznik str.257/258)..Wykonaj polecenie 11,12,13,14,15,16.

Temat :Sprawdź wiedzę i wiadomości .

Zapoznaj się z tekstem  (str.261/262  podręcznik). W zeszycie wykonaj polecenia od 1 do 10. Na odpowiedzi i wypracowanie czekam do 22 maja.

Temat: Dostrzec piękno w codzienności.

Przyjrzyj się obrazowi (str.263 podręcznik),a następnie wykonaj polecenia. Zapamiętaj na czym polega interpretacja dzieła sztuki .

---------------------------------------

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 11 do 15 maja 2020 r.

     

Temat:  Spotkanie z lekturą – Andrzej Maleszka ,,Magiczne drzewo. Czerwone  krzesło”.

-       Przypomnij sobie treść lektury.

-       Uzupełnij kartę pracy nr 1, którą otrzymasz e-mailem.

-       Ułóż plan wydarzeń. W tym celu wejdź w link https://wordwall.net/pl/resource/530156/plan-wydarzeń-czerwone-krzesło

        Zadania wykonaj do 15-05-2020 i prześlij.

Temat: Mój ulubiony bohater z lektury ,,Magiczne drzewo. Czerwone krzesło”.

-       Przypomnij sobie, jak opisujemy postać – podręcznik str. 92.

-       Wyobraź sobie, że kilka dni temu Twój ulubiony bohater z lektury dołączył do klasy jako nowy uczeń, zaprzyjaźniliście się. Opisz go według planu zamieszczonego w podręczniku na str. 92.

-       Narysuj go zgodnie z powyższym opisem.

     Sfotografuj pracę i prześlij ją na mój adres e – mail.  Zadania wykonaj do 15-05-2020.

Temat:  Moc zaklęta w słowie, czyli ostrożnie z życzeniami.

-       Porozmawiajcie z rodzicami o odpowiedzialności za swoje słowa. W jakich codziennych sytuacjach trzeba pamiętać o tym, że nasze słowo niesie za sobą pewną ,,moc'', chodź nie są to czary? Przypomnij sobie, czy łatwo jest dochować złożonej obietnicy, dotrzymać tajemnicy, przeprosić.

-       Jakie życzenia miały dzieci z ,,Magicznego Drzewo” i jakie były ich skutki?

-       Wykonajcie kartę pracy nr 2, którą otrzymacie e-mailem.

        Zadania wykonaj do 15-05-2020 i prześlij.

Temat:  Opisujemy przedmiot – krzesło.

-       Przypomnij sobie, jak opisywaliśmy przedmiot. Skorzystaj z wiadomości na ten temat z podręcznika na str. 142 – 145.

-       Opisz krzesło z lektury ,,Magiczne drzewo. Czerwone krzesło”.

     Sfotografuj pracę i prześlij ją na mój adres e – mail.  Zadania wykonaj do 15-05-2020.

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 11 do 15 maja 2020 r.

 

Temat: Smak zdrowia – Jan Kochanowski ,,Na zdrowie”.

-       Zapoznaj się z informacjami znajdującymi się w e – podręczniku → https://epodreczniki.pl/a/smak-zdrowia/DSUZLqhqR

-       Zrób ćw. 1 (ustnie), 2 (sprawdź odpowiedź).

-       Przeczytaj informacje o Janie Kochanowskim.

-        Przeczytaj i zapisz do zeszytu definicję fraszki.

-       Przeczytaj fraszkę ,,Na zdrowie”.

-       Zrób ćw. 6, 8, 11 i zapisz do zeszytu.

-       Wykonaj ćw. 12, 14 .

Zrób zadania do 15.05.20, nie przesyłaj.

Temat:  Przepis na przepis – gotować każdy może.

-       Gotowanie to prawdziwa sztuka łączenia smaków, zapachów i kolorów.

Wejdź w link → https://epodreczniki.pl/a/gotowac-kazdy-moze/DQDsrIBeg

-       Wykonaj ćw. 1, 2, 4, 5 (sprawdź, czy dobrze zrobiłeś/aś).

-       Ćw. 13 (polecenie do wyboru) wykonaj w zeszycie.

Sfotografuj pracę i prześlij ją na mój adres e – mail.  Zadania wykonaj do 15-05-2020.

Temat: Ludzie starsi wokół nas – Tadeusz Różewicz ,,Przepaść”.

-       Przeczytaj wiersz z podręcznika str. 264.

-       Przypomnij sobie jakie znasz środki stylistyczne – podręcznik str. 342 – 343.

-       Wykonaj do zeszytu ćw. 1 str 265 z podręcznika.

-       Uzupełnij kartę pracy, którą otrzymasz e - mailem.

Zadanie wykonaj do 15.05.20 i prześlij.

Temat: Sprawdź, czy potrafisz – interpunkcja.

-       Przypomnij sobie zasady stosowania interpunkcji (podręcznik str. 220).

-       Wykonaj ćw. 1, 2, 3, str. 108 w zeszycie ćwiczeń.

Sfotografuj pracę i prześlij ją na mój adres e – mail.  Zadania wykonaj do 15-05-2020.

 

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 11 do 15 maja 2020 r.

Temat:  Czas na mity.

-       Czy pamiętasz, co to jest mit i mitologia? Skorzystaj z różnych źródeł.

-       Sprawdź, czy pamiętasz treść mitów, wejdź w linki poniżej:

,,Dedal i Ikar'' → http://pisupisu.pl/klasa5/mity-dedal-i-ikar

,,Herakles” → http://pisupisu.pl/klasa5/mity-herakles

,,Tezeusz i Ariadna” → http://pisupisu.pl/klasa5/mity-tezeusz-i-ariadna

,,Syzyf” → http://pisupisu.pl/klasa5/mity-syzyf

,,Demeter i Persefona” → http://pisupisu.pl/klasa5/mity-demeter-i-kora

Zadania wykonaj do 15-05-2020. Nie przesyłaj.

Temat: Czas na mity - ćwiczenia.

-       Wykonaj ćw. 1 str. 137, ćw. 3, 4 str. 138, ćw. 6, 7 str. 140. Wszystkie ćw. znajdziesz w zeszycie ćwiczeń.

Sfotografuj pracę i prześlij ją na mój adres e – mail.  Zadania wykonaj do 15-05-2020.

Temat:  Najszlachetniejszy z nieśmiertelnych – historia Prometeusza.

-       Przeczytaj tekst z podręcznika na str. 256 – 258.

-       Po przeczytaniu mitu, sprawdź, czy pamiętasz jego treść. Wejdź w link poniżej:

,,Prometeusz” → http://pisupisu.pl/klasa5/mity-prometeusz

-       Wykonajcie kartę pracy nr 1 i 2, którą otrzymacie e-mailem.

Zadania wykonaj do 15-05-2020 i prześlij.

Temat:  Prometeusz – dobroczyńca ludzkości. Piszemy opowiadanie twórcze na podstawie mitu.

-       Przeczytaj informację z podręcznika str. 269, pomogą Ci napisać opowiadanie.

-       Zapoznaj się z treścią i konstrukcją wzorcowego opowiadania twórczego na str. 270.

-       Wykonaj ćw. 8 str. 141 w zeszycie ćwiczeń.

Sfotografuj pracę i prześlij ją na mój adres e – mail.  Zadania wykonaj do 16-05-2020.

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 11 do 15 maja 2020 r.

 

Temat: Jak chronić własność intelektualną ?

Zapoznaj się z wiadomościami (str.238/240 podręcznik). Zapamiętaj czym jest cytat i zasady cytowania cudzych tekstów – zrób w zeszycie notatkę.

Temat :Jak powoływać się na źródła ?

Zapoznaj się z tematem (str.240, podręcznik), zapisz w zeszycie najważniejsze wiadomości. Wykonaj polecenie 7. Na pracę czekam do 15 maja.

Temat: Wyrazy pochodne.

Zapoznaj się z tematem : (podręcznik str.287/288)-w zeszycie wykonaj polecenia 1,2,3.

Temat: Czasowniki, przymiotniki i przysłówki.

Zapoznaj się z tematem: ( podręcznik str.289). Zapisz w zeszycie notatkę, w której podaj przykłady czasowników dokonanych. Wykonaj polecenia 7,8,9 str.289.

 

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 11 do 15 maja 2020 r.

 

Temat: Fonetyka –powtórzenie wiadomości .

Zapoznaj się z tekstem( podręcznik str.250).Wykonaj polecania 1,2,3.

Temat: Dzielenie wyrazów.

Zapoznaj się z (podręcznik str.251).W zeszycie wykonaj polecenie 5,6.   

Temat: Akcent wyrazowy.

Zapoznaj się tekstem (podręcznik str.252)..Wykonaj polecenie 7,8

Temat :Udźwięcznienia i uproszczenia.

Zapoznaj się z wiadomościami (str.253 podręcznik). W zeszycie zapisz notatkę . Wykonaj polecenia 11 i 12.

Temat: W ogrodzie życia.

Zapoznaj się z wierszem Jarosława Marka Rymkiewicz ,,Wiosna w Milanówku”. Wykonaj polecenia 1,2. Praca do odesłania: Przygotuj prezentację pt. ,,Ogród moich marzeń”. Przedstaw w niej swój projekt ogrodu.

---------------------------------------

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 4 do 8 maja 2020 r.

     

Temat: Z wizytą w teatrze lalek .

- Czy byliście kiedyś w teatrze lalek? Jeżeli nie, to zapraszam Was do Teatru Lalek we Wrocławiu. Zobaczycie rekwizatornię, garderobę i scenę od kulis. Odwiedzicie miejsca, w których rozpoczyna się teatralna przygoda.

- Wejdźcie w link obok https://epodreczniki.pl/a/z-wizyta-w-teatrze-lalek/DerJVvUiZ

Po obejrzeniu filmu, wykonaj tylko ćwiczenie 5 i zapisz je w zeszycie. Zadanie wykonaj do 08.05.2020, zrób zdjęcie i prześlij na mój adres e-mail.

Temat: Pustka po stracie. Charakterystyka Jonatana, bohatera utworu A. Lindgren pt. ,,Bracia Lwie Serce”.

-       Przeczytaj fragment książki pt. ,,Bracia Lwie Serce” w podręczniku str. 268-270.

-       Wykonaj ćwiczenie 3 str. 270 w zeszycie (nie przesyłaj).

Temat: Czym jest przemoc? - Elżbieta Zubrzycka ,,Słup Soli”.

-       Przeczytaj tekst pt. ,,Słup Soli” w podręczniku str. 260.

-       Opowiedz rodzicom treść przeczytanego utworu. Zastanówcie się wspólnie nad wyróżnionymi w tekście zdaniami (gruba czcionka).

-       Wyjaśnijcie razem, czym jest przemoc, agresja i asertywność.

Temat: Przed lekturą – Andrzej Maleszka ,,Magiczne drzewo. Czerwone krzesło” .

-       Obejrzyj film pt. ,,Magiczne drzewo. Czerwone krzesło”. Wejdź w link https://www.youtube.com/watch?v=8YMjBThSkos

-       W trakcie filmu zwróć uwagę na bohaterów filmu i przebieg akcji.

-       Sprawdź, czy pamiętasz treść lektury:

Test nr 1 http://pisupisu.pl/klasa4/magiczne-drzewo-czerwone-krzeslo-test-1

                   Test nr 2 http://pisupisu.pl/klasa4/magiczne-drzewo-czerwone-krzeslo-test-2

                   Test nr 3 → http://pisupisu.pl/klasa4/magiczne-drzewo-czerwone-krzeslo-test-3

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 4 do 8 maja 2020 r.

 

Temat: Zbójca o wrażliwym sercu – Adam Mickiewicz ,,Powrót taty”.

- Przeczytaj tekst na str. 244 w podręczniku.

- Czy znasz dobrze treść utworu? Wejdź w link http://pisupisu.pl/klasa5/powrot-taty

- Uzupełnij kartę pracy, którą otrzymasz e-mailem w załączniku.

 Zadanie wykonaj do 08.05.2020 i odeślij przez e-mail

Temat: Co jest w życiu najważniejsze? Charles Perrault ,,Knyps z Czubkiem”.

-       Przeczytaj baśń ze strony 248 z podręcznika lub wysłuchaj jej na YouTube. Wejdź w link https://www.youtube.com/watch?v=e3QFb7i0_V8

-       Wykonaj ćwiczenie 1, 3 i 4 str. 252 w zeszycie.

Zadania wykonaj do 08.05.2020 i prześlij na mój e-mail.

Temat: Przed lekturą – Bolesław Prus ,,Katarynka”.

-       Kim był Bolesław Prus? Zapoznaj się z notką biograficzną na str. 253 w podręczniku.

-       Zapoznaj się z informacjami na temat noweli na str. 253 w podręczniku.

-       Przeczytaj lekturę B. Prusa ,,Katarynka”. Wejdź w poniższy link https://lektury.gov.pl/lektura/katarynka (możesz wybrać ,,Czytaj w przeglądarce” lub kliknąć ,,Pobierz e-book” i wybrać wówczas np. pdf, albo odsłuchać lekturę w odtwarzaczu niżej).

-       Podczas uważnego czytania lub słuchania zwróć uwagę na wydarzenia oraz postacie występujące w utworze.

Zadanie wykonaj do 15.05.2020

Temat: Jak powstaje film? - Gatunki filmowe.

-        Wejdź w link https://epodreczniki.pl/a/gatunki-filmowe/DLTmnzf6Z i wykonaj ćw. 2 i sprawdź odpowiedź. Zapisz do zeszytu czym jest adaptacja i ekranizacja. Zrób ćw. 13 i sprawdź odpowiedź (nie przesyłaj).

-       Wejdź w link https://epodreczniki.pl/a/jak-powstaje-film/D46UWb0IM i wykonaj ćw. 2, 6, 12 i sprawdź odpowiedzi (nie przesyłaj ich).

 

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 4 do 8 maja 2020 r.

Temat: Lekcja o roztropności - ,,Przypowieść o pannach  roztropnych i nierozsądnych”.

- Przeczytaj tekst na str. 255-256 w podręczniku.

- Wejdź w link i obejrzyj film  https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=IC-9FI2X1RM&feature=emb_title  

- Uzupełnij kartę pracy nr 1, którą otrzymasz e-mailem w załączniku.

- Wykonaj ćw. 3 str. 256 w zeszycie.

 Zadania  wykonaj do 08.05.2020 i odeślij przez e-mail

Temat: Biblia inspiracją. Motywy biblijne.

-       Przeczytaj wszystkie infografiki zamieszczone w podręczniku na str 248-249.

-       Wykonaj ćwiczenie 1 str. 250 w zeszycie (nie przesyłaj)

Temat: Biblia źródłem związków frazeologicznych.

-       Przypomnij sobie, co to jest związek frazeologiczny.

-       Uzupełnij kartę pracę nr 2, którą otrzymasz e-mailem.

Zadanie wykonaj do 08.05.2020 i prześlij na mój adres e-mail

Temat: Z przypowieściami się żegnamy, ale o nich nie zapominamy – podsumowanie wiadomości i umiejętności.

-        Przypomnij sobie wszystkie poznane przypowieści.

-       Obejrzyj film o innych przypowieściach (dla chętnych) https://www.youtube.com/watch?v=CuBYpPfPqFQ

-       Zastanów się, czego nauczyłeś się z przypowieści.

-       Wykonaj zadania w karcie pracy nr 3 i prześlij ją e-mailem do 08.05.2020

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 4 do 8 maja 2020 r.

 

Temat: O umiejętnym przekonaniu , zachęceniu i perswadowaniu.

Zapoznaj się z wiadomościami (str.224/226 podręcznik) .Zapamiętaj schematy pisania rozprawki – zrób w zeszycie notatkę.

Temat :Szkoła mówienia i pisania –rozprawka.

https://epodreczniki.pl/a/uczymy-sie-redagowac-rozprawke/DCu4zaFrO

Zapoznaj się z tematem , zapisz w zeszycie najważniejsze wiadomości (lekturę ,,Kamienie na szaniec ”omówimy w klasie VIII).

Temat: Rozpoznawanie argumentów.

 https://epodreczniki.pl/a/rozpoznawanie-argumentow/DNyU26Ijl

Zapoznaj się z tematem ,w zeszycie zapisz rodzaje argumentacji. Praca do odesłania : ćwiczenie 8 .str.227 (podręcznik) .Na pracę czekam do 8 maja.

Temat: O grafice.

Zapoznaj się z tematem : (podręcznik str.228/230)-w zeszycie zapisz notatkę o rodzajach grafiki i najważniejszych technikach graficznych .

Temat: Mowa niezależna i zależna .

Zapoznaj się z tematem : ( podręcznik str.235).Zapisz w zeszycie notatkę, w której podaj przykłady mowy niezależnej i zależnej .Wykonaj polecenia .1,2,3 str.236.

Materiały dodatkowe:

https://epodreczniki.pl/a/mowienie-o-mowieniu/D1ElCSpuU

 

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 4 do 8 maja 2020 r.

 

Temat: Artysta czy celebryta? Wybory tożsamościowe pewnego koguta.

Zapoznaj się z tekstem( podręcznik str.232) - ,,Artysta” Sławomir Mrożek (lektura obowiązkowa ). Wykonaj polecania 1,5 6 , zapisz czym jest alegoria.

Materiały:  https://epodreczniki.pl/a/wszystko-na-sprzedaz/DPSqY2nsQ

Temat: Pasterz, który żył zgodnie ze sobą.

Zapoznaj się z tekstem Paulo Coelho "Alchemik” (podręcznik str.238-241 ).

W zeszycie wykonaj polecenie 1,5 str.241  

Temat: Co o postawie wobec życia mówi ułożenie naszego kręgosłupa?

Zapoznaj się z wierszem Andrzeja Bursy ,,Nauka chodzenia ” (podręcznik str.242). W zeszycie zapisz notatkę biograficzną o autorze wiersza. Zapisz kim byli poeci przeklęci. Wykonaj polecenie 8 str.243 –praca do odesłania. Na pracę czekam do 8 maja.

Temat: Szkoła mówienia i pisania – podanie.

Zapoznaj się z wiadomościami (str.244-245 podręcznik). W zeszycie zapisz budowę prawidłowo napisanego podania.

Temat: Gdy jestem online.

Zapoznaj się z krótką historią Internetu (tekst podręczni str.246/249)-wykonaj polecenie 1 i 6 str.249.

 

---------------------------------------

 

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 27 do 30 kwietnia 2020 r.  

 

Temat: Baśniowe krainy – test wiedzy.

Po rozwiązaniu testów napisz do mnie , czy udało ci się odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Zadanie wykonaj do 30.04.2020 i prześlij na mój e-mail.

 

 Temat: Zabawa na łące - wiersz Władysława Bełzy ,, Motyl”.

               Zadanie wykonaj do 30.04.2020 i prześlij na mój e mail.

 

Temat: Z wyrazami wdzięczności…. Jak napisać podziękowanie?

                       Zadanie wykonaj do 30.04.2020 i prześlij na mój e mail.

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 27 do 30 kwietnia 2020 r.

 

 

Temat: Mitologiczne krain- quiz wiedzy.

       Napisz do mnie, czy Ci udało odpowiedzieć na wszystkie pytania. Zadanie wykonaj do 30.04.2020 i prześlij na mój e mail. Nie przysyłaj rozwiązań.

 

Temat : Krainę mitów opuszczamy ,lecz nie na zawsze się z nimi żegnamy - podsumowanie wiedzy i umiejętności.

Zadanie wykonaj do 30.04.2020. Zrób zdjęcie i prześlij na mój e mail.

 

Temat: Jakie drogowskazy odnajdziemy w książkach?

Zadanie wykonaj do 30.04.2020 i prześlij na mój e mail.

 

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 27 do 30 kwietnia 2020 r.

Temat: Ukryte znaczenie  przypowieści o siewcy.        

Zrób kartę pracy, którą otrzymasz e-mailem. Prześlij uzupełnioną.

Wykonaj pisemnie do zeszytu ćw. 4 str. 252. Zrób zdjęcie i prześlij na mój mail do 30.04.2020.

 

Temat: Ludzka dobroć - ,,Przypowieść o miłosiernym Samarytanie''.

Wykonaj pisemnie do zeszytu ćw. 2, 3, 4, 7 str. 253. Zrób zdjęcie i prześlij do 30.04.2020 na mój e-mail.

 

Temat: Zagraniczni goście w naszym języku.

Zadanie wykonaj do 30.04.2020( nie przysyłaj).

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 27 do 30 kwietnia 2020 r.

 

Temat: Plan wydarzeń powieści H. Sienkiewicza ,,Quo vadis”.

Uzupełnij kolumnę z lewej strony odpowiednimi cyframi tak, aby powstał chronologiczny plan wydarzeń związanych z postacią Ligii. W wykropkowane miejsca wpisz imię bohaterki lub zastąp je sformułowaniami synonimicznymi .Przepisz do zeszytu.

 

Uczta u Nerona.

 

Rozkaz Nerona nakazujący zabranie Ligii z domu Aulusów.

 

Poszukiwania………………………………... podjęte przez Chilona Chilonidesa.

 

Pierwsza rozmowa Winicjusza z Petroniuszem o..……………............................. .

 

Decyzja ...……………………………………. o odejściu z domu Miriam.

 

Ocalenie…………...………………… po walce Ursusa z turem.

 

Postanowienie.………………………… o ucieczce z pałacu Nerona.

 

Wyjazd…………………………….…….. i Winicjusza na Sycylię.

 

Choroba…………………………………….. .

 

Oskarżenie……………………………………. o czary przez Poppeę.

 

Pojmanie……………………………………….. jako chrześcijanki.

 

Odnalezienie...……................................. przez Marka Winicjusza na spotkaniu chrześcijan.

 

Odbicie……………………………….………… przez Ursusa.

 

Zniknięcie………………………………………..…… .

 

Próby porwania ……………….……………………… .

 

Małżeństwo………………………………… i Winicjusza.

Temat : Opisujemy wygląd i charakter .

https://epodreczniki.pl/a/opisujemy-swoj-wyglad-i-charakter/D37tW7wSj

Zapoznaj się z lekcją i opisz wybraną postać z ,,Quo vadis ”(praca do odesłania , czekam do 30 kwietnia ).

Temat: Fikcja i prawda w literaturze.

https://epodreczniki.pl/a/fikcja-i-prawda-w-literaturze/DbDfLjYga

Zapoznaj się z lekcją , w zeszycie wymień wszystkich bohaterów historycznych (prawdziwych ) , które występują w powieści ,,Quo vadis ”.

Temat :Opowiedz mi swoje przygody.

https://epodreczniki.pl/a/opowiedz-mi-swoje-przygody/DqLQrNf93

Zapoznaj się z lekcją , zrób ćwiczenia .

Napisz recenzję filmowej adaptacji powieści Quo vadis Henryka Sienkiewicza . W swojej wypowiedzi wykorzystaj znajomość lektury (praca do odesłania , czekam do 30 kwietnia ).

 

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 27 do 30 kwietnia 2020 r.

 

Temat: Współczesna wersja baśni , legendy , mitu lub przypowieści .

https://epodreczniki.pl/b/legenda/P7Lu4KjBb

https://epodreczniki.pl/a/czy-to-jeszcze-basn/DXiZPGXSQ

https://epodreczniki.pl/a/na-poczatku-byl-chaos-ale-uporzadkowaly-go-mity/D10NfIeOQ

https://epodreczniki.pl/a/kazdy-ma-swoje-talenty/DXEZCYwlf

Zapoznaj się z wiadomościami z e-podręcznika , przypomnij i zapisz w zeszycie co to :baśń, legenda , mit i przypowieść.

Praca do odesłania czekam do 30 kwietnia : Wehikuł czasu przeniósł bohaterów mitologicznych w XXI wiek. Napisz współczesną wersję mitu o Dedalu i Ikarze . Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.

Temat: Formanty i ich znaczenie .

W załączniku znajdują się wszystkie informacje o formancie ( yły trudności w próbnym egzaminie). Zróbcie notatkę i zapiszcie tabelki, które zaznaczyłam słowami : zapamiętaj. 

Temat: Jednostka wobec wielkiej historii. O dylematach poety żołnierza.

Zapoznaj się z wierszem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ,,Z głową na karabinie ” (podręcznik str.233).W zeszycie zapisz notatkę biograficzną o autorze wiersza. Zapisz czym jest tragizm .Wykonaj polecenia 1,2,3,4,5,6, str.234.

 

---------------------------------------

 

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 20 do 24 kwietnia 2020 r. 

 

 

 Temat: Krainę baśni opuszczamy, lecz nie na zawsze z baśniami się żegnamy – podsumowanie.

    -        Przeczytaj tekst z podręcznika str. 247

    -        Wykonaj do zeszytu ćw. 1, 2, 3, 4, 5,  7 ,9, 12 ,13  str. 247 – 248  z podręcznika. Zrób zdjęcie i prześlij na mój e-mail  do 24. 04. 2020.

    -        Zadanie dodatkowe dla chętnych – ćw.14  str.  248 z podręcznika.

 

Temat: Wśród przyjaciół  - opisujemy obraz.

     -        Przyjrzyj się ilustracji pt,,Czworo przyjaciół ” zamieszczonej w podręczniku na str. 249.

 -        Następnie odpowiedz na pytania według kolejności : ćw. 3, ćw .2 , ćw .4, ćw .1 str. 249.Zapisz je w zeszycie( nie przysyłaj ).

 -        Napisz kilka zdań na temat: Co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu? Wypowiedź sfotografuj i prześlij na maila do 24.04.2020.

 

Temat: O grzeczności na co dzień .

-        Przeczytaj tekst z podręcznika str.250-251.

-        Zapoznaj się z regułami, które warto znać , aby wiedzieć jak się zachować w danej sytuacji.

      -        Wykonaj ćw.1 str. 252 z podręcznika do zeszytu (nie przysyłaj).

 

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 20 do 24 kwietnia 2020 r. 

 

 

Temat: Marzenia o lataniu - ,, Mit o Dedalu i Ikarze''.

        -         Zapoznaj się z ,, Mitem o Dedalu i Ikarze'' z podręcznika str. 232.

-        Wypisz cechy Dedala i Ikara. Który z nich zrealizował swoje marzenie.

-        Ułóż plan wydarzeń do tekstu.

-        Napisz kilka zdań na temat: Dlaczego warto spełniać swoje marzenia. Pamiętaj o uzasadnieniu  swojej wypowiedzi. Pracę wykonaj do 24.04.2020. Zrób zdjęcie i prześlij.

 

Temat: Pijemy nektar, jemy ambrozję i zbieramy laury ,, Mitologia na językach ''.

-        Zapoznaj się z ilustracjami z podręcznika str. 230 – 231 . Zwróć uwagę na tekst pod każdą z nich.

-        Ułóż krzyżówkę , której rozwiązaniem – hasłem pionowym jest wyraz MITOLOGIA. Hasła do odgadnięcia muszą być powiązane z mitami.

-        Karta pracy ,,Mitologia na co dzień'' jest do wykonania. Zrób zdjęcie karty pracy i prześlij na mój e-mail do 24.04.2020.

 

Temat: Atlantyda, czyli ,,tam albo nie tam.

-        Przeczytaj wiersz Wisławy Szymborskiej pt.,,Atlantyda''z podręcznika str.200.

-        Zwróć uwagę na podmiot liryczny, nad czym się zastanawia i jakie ma wątpliwości. Odpowiedz, co jest tematem utworu. Zastanów się nad tym, czy istnieje taka mityczna kraina.

-        Wykonaj w zeszycie rysunek przedstawiający mityczną krainę – Atlantydę. Zrób zdjęcie rysunku do 24.04.2020 i prześlij go na e-mail.

 

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 20 do 24 kwietnia 2020 r.

 

Temat: Biblijny początek świata.

-        Przeczytaj fragment pt. ,,Stworzenie świata” pochodzącego z Biblii Tysiąclecia z podręcznika na str. 238-241.

-        Przeczytaj informacje, czym jest Biblia z podręcznika na str. 238.

-        Wykonaj ćw. 1 str. 240 do zeszytu.

-        Przypomnij sobie z klasy V mit o początkach świata według Greków. Możesz zaczerpnąć informacji z internetu.

-        Wykonaj ćw. 7 str. 241 z podręcznika do zeszytu.

Zadania wykonaj do 24.04.2020. Zrób zdjęcie i prześlij na e-mail.

 

Temat: Po co Bóg stworzył człowieka? - Joanna Kulmowa ,,Człowiek żeby patrzał”.

-        Przeczytaj wiersz z podręcznika str. 241.

-        Po zapoznaniu się z wierszem, wykonaj ćw. 1, 3, 4 str. 242.

Zadania wykonaj do 24.04.2020 i prześlij na e-mail.

 

Temat: W raju ,,Książka nad książkami” Anna Kamieńska i ,,Pamiętniki Adama i Ewy” Marka Twaina.

-        Przeczytaj dwa teksty z podręcznika str. 242-243 i 245-246.

-        Wykonaj ćw. 1 str. 243 i ćw. 1 str. 246.

-        Czy Twoim zdaniem raj wygląda tak, jak w powyższych tekstach, czy inaczej? Narysuj swoje wyobrażenie o tej krainie. Zdjęcie tylko pracy plastycznej prześlij na adres e-mail do 24.04.2020.

 

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 20 do 24 kwietnia 2020 r.

 

 

Temat: Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza ze szczególnym uwzględnieniem powieści historycznej.

 Uzupełnij tekst notatki biograficznej Henryka Sienkiewicza.(praca do odesłania)

Henryk Sienkiewicz (pseudonim: …………………..), powieściopisarz, nowelista, publicysta, krytyk literacki, działacz społeczny. Urodził się ……………………. r. w …………………… na Podlasiu w zubożałej rodzinie ziemiańskiej. Od 1855 r. uczęszczał do gimnazjum w ................................................... . Następnie studiował na wydziale prawnym i filologiczno-historycznym Szkoły Głównej (1866–1869), a później na rosyjskim ………………………….……………………………, który opuścił w 1871 r. bez podejścia do egzaminów końcowych. Debiutował w roku……… w czasopiśmie ………………………………………..… recenzją z występów Wincentego Rapackiego. Pierwsze utwory literackie (Humoreski z teki Worszyłły, powieść ………………………) ogłosił w ………… r. Do 1887 r. zajmował się felietonistyką w pismach warszawskich, a w latach 1882–1887 był redaktorem konserwatywnego dziennika ………........……………………… . W 1876 r. wyjechał jako korespondent „Gazety Polskiej” do …………………………. . Później również często przebywał za granicą, m.in. pielęgnując chorą na gruźlicę żonę, ………………………………....................... (zm. w 1885 r.). W latach 1886–1890 odbył podróże do Konstantynopola, Aten, Neapolu, Hiszpanii, Zanzibaru. Chętnie wyjeżdżał do Zakopanego. Był inicjatorem wielu akcji społecznych i patriotycznych.

W 1900 r. obchodził jubileusz  .......-lecia pracy twórczej i dostał w darze narodowym majątek ……………………. w Kieleckiem. W 1905 r. otrzymał …………………………………….. .

Z chwilą wybuchu ………………………………...wyjechał do ………...……………………, gdzie współorganizował...............……………………………………………………………... .

Zmarł …………............…r. w ………………. W 1924 r. prochy pisarza zostały sprowadzone do kraju i złożone w podziemiach ……………………………..……. w ………….…............. .

Temat : Wydarzenia w powieści.

Korzystając z lektury rozwiąż krzyżówkę. Rozwiąż krzyżówkę. Wpisz w kratki imiona bohaterów związanych ze światem chrześcijańskim w Quo vadis i odczytaj hasło.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.       Właściwe, „barbarzyńskie” imię Ligii.

2.       Autor listów czytanych – między innymi – przez Akte.

3.       Najważniejszy apostoł chrześcijan.

4.       Żona Aulusa Plaucjusza.

5.       Lekarz i chrześcijanin.

6.       Biskup chrześcijan w Rzymie.

7.       Uboga wdowa, matka Nazariusza.

8.       Imię otrzymane przez Ursusa na chrzcie.

9.       Stary, surowy chrześcijanin wieszczący rychłe przyjście Sądu Ostatecznego.

 HASŁO: ………………………………………………………………..

Temat: Historia miłości Winicjusza i Ligii.

Odpowiedz na pytania:

Temat: Dwa światy w Quo vadis Henryka Sienkiewicza.

Zapoznaj się z tekstem. Odpowiedz na pytania.

Henryk Sienkiewicz ukazał w Quo vadis dwa światy: odchodzący w przeszłość pogański i następujący po nim – chrześcijański. Pisarz z pełnym przekonaniem głosi chwałę nowej wiary, dostrzegając jednak złożony charakter przemian oraz ideową niejednorodność obu przedstawionych w powieści światów.

Neron, Tygellinus, rzymscy senatorowie to ludzie pozbawieni wrażliwości moralnej, którzy stracili zdolność odróżniania dobra od zła. W tym kręgu szczególne miejsce zajmuje jedynie Petroniusz, arbiter elegantiarum, będący symbolem tego, co w przemijającym świecie warte jest ocalenia. Świat chrześcijański także nie jest jednorodny. Obok Piotra czy Pawła z Tarsu, głoszących humanistyczne, ogólnoludzkie wartości, pojawiają się postacie religijnych fanatyków, których poglądy pozostają w sprzeczności z wyznawanymi przez apostołów ideałami miłosierdzia i przebaczenia

• Przedstawcie zalety i wady świata pogańskiego ukazanego w powieści Sienkiewicza.

• Jakie walory i niebezpieczeństwa można dostrzec w poglądach chrześcijan przedstawionych w Quo vadis. Praca do odesłania.

Materiały pomocnicze : https://epodreczniki.pl/a/na-poczatku/Dnt02naBG  oraz podręcznik str.164 

 

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 20 do 24 kwietnia 2020 r.

 

Temat: Najpopularniejsze gatunki filmowe

Zapoznaj się z wiadomościami (podręcznik str.206/207).

Wykonaj notatkę, w której wymienisz gatunki filmowe z przykładami.Wykona ćwiczenia : 2 i (5- do odesłania).

Temat: Wypowiedzenie i jego części .   

Zapoznaj się z tekstem  (podręcznik str.208).

Wykonaj zadania ze strony 208 w zeszycie . Zrób notatkę o rodzajach wypowiedzeń i głównych częściach zdania.

Temat: Drugorzędne części zdania.

Zapoznaj się z tekstem (podręcznik str.209).Wypisz drugorzędne części zdania z przykładami. Wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4,5,6.

Temat: Szyk przydawki w zdaniu.

Zapoznaj się z przypomnieniem (podręcznik str.210),wykonaj ćwiczenia 7,8,9-do odesłania.

Temat: Zdania złożone i wielokrotnie złożone.

Zapoznaj się z przypomnieniem (podręcznik 212 ),wykonaj notatkę o podziale zdań złożonych .Wykonaj ćwiczenie 1 i 5.

Temat : Zdania złożone współrzędnie.

Zapoznaj się z tekstem (podręcznik str.214),wykonaj zadanie 6 i 7.

Materiały dodatkowe:

https://epodreczniki.pl/a/wypowiedzenie-zlozone---wprowadzenie-wypowiedzenie-zlozone-podrzednie/Dy8g0hoSV

https://epodreczniki.pl/a/wypowiedzenia-i-ich-rodzaje/DkmVVm6ja

https://epodreczniki.pl/a/gatunki-filmowe/DLTmnzf6Z

 

---------------------------------------

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 15 do 17 kwietnia 2020 r.

 

 

Temat: Szewczyk – baśniowy superbohater!- Oskar Kolberg ,, O szewczyku”.

             Zadania wykonaj do 18.04.2020. Sfotografuj i prześlij na e-mail.

 Temat: Ortografii się nie boimy, bo pilnie zasad się uczymy. Pisownia wyrazów z ,,ch”        i ,,h”.

            Pracę wykonaj do 18.04.2020 i prześlij na e-mail.

Zadanie dla chętnych: sprawdź, czy zostałeś/-aś mistrzem ortografii. W tym celu wejdź w link poniżej. Wykonaj ćwiczenia 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

            https://epodreczniki.pl/a/halas-z-blahego-powodu/DC35p5vIp

Pamiętaj, że po każdym ćwiczeniu możesz sprawdzić odpowiedź.

 

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 15 do 17 kwietnia 2020 r.

 

 

Temat: Jak Ariadna pomogła Tezeuszowi.

Zadania wykonaj do 18.04.2020. Sfotografuj i prześlij na e-mail.

Temat: Ortografii się nie boimy, bo pilnie zasad się uczymy. Pisownia wyrazów z ,,ch”        i ,,h”.

Pracę wykonaj do 18.04.2020 i prześlij na e-mail.

Zadanie dla chętnych: sprawdź, czy zostałeś/-aś mistrzem ortografii. W tym celu wejdź w link poniżej. Wykonaj ćwiczenia 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

            https://epodreczniki.pl/a/halas-z-blahego-powodu/DC35p5vIp

Pamiętaj, że po każdym ćwiczeniu możesz sprawdzić odpowiedź.

 

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 15 do 17 kwietnia 2020 r.

 

Temat: Na skrzydłach fantazji – czas na podsumowanie.

             Zadania wykonaj do 18.04.2020. Sfotografuj i prześlij na e-mail.

 Temat: Ortografii się nie boimy, bo pilnie zasad się uczymy. Pisownia wyrazów z ,,ch”        i ,,h”.

            Zadanie wykonaj do 18.04.2020. Sfotografuj i prześlij na e-mail.

Zadanie dla chętnych: sprawdź, czy zostałeś/-aś mistrzem ortografii. W tym celu wejdź w link poniżej. Wykonaj ćwiczenia 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

            https://epodreczniki.pl/a/halas-z-blahego-powodu/DC35p5vIp

Pamiętaj, że po każdym ćwiczeniu możesz sprawdzić odpowiedź.

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 15 do 17 kwietnia 2020 r.

 

 

Temat: Jak prowadzić dyskusję ?

Podręcznik (str.281/283 ), zapoznaj się z tematem , zrób notatkę  dotyczącą dyskusji i argumentów.  .Wykonaj zadania 1,2,3 .

 

Temat : Nieuczciwe chwyty stosowane w dyskusji .

Wykonaj w zeszycie polecania :4 dla chętnych 5/str.283

 

Temat :Tworzenie i budowa wyrazów .

Zapoznaj się z tematem (podręcznik str. 284 ).W zeszycie wykonaj notatkę dotyczącą wyrazów podstawowych i pochodnych .Wykonaj ćwiczenia 1,2,4 .

Praca do odesłania: Ćwiczenia 3 i 5 str.285

 

Temat: Typy formantów.

Zapoznaj się z tematem (str.286).

Wykonaj notatkę o typach formantów. Zrób ćwiczenia 6,7,8 .

Materiały dodatkowe:

https://epodreczniki.pl/a/jak-tworza-sie-slowa/DidUOiHsI

 

 

 

KLASA VIII 

CZAS REALIZACJI: od 15 do 17 kwietnia 2020 r.

 

 

Temat: Pisownia nie z różnymi częściami mowy.

Zapoznaj się z wiadomościami (podręcznik str.177/178).

Wykonaj notatkę, w której przypomnij czym jest partykuła i jej zasady pisowni. Wykonaj ćwiczenia: (na rozgrzewkę) oraz 1,2,3 .

 

Temat: Polskość w cenie.

Zapoznaj się z tekstem Bartosza Krzyżaniaka (podręcznik str.181).

Wykonaj zadania ze strony 182 w zeszycie. Zadanie do odesłania: Napisz przemówienie, w którym zachęcisz słuchaczy do tego, by sięgali po polskie produkty. Przypomnienie jak napisać przemówienie podręcznik str.161.

 

Temat: Film –od kina niemego do 3D.

Zapoznaj się z tekstem (podręcznik str.204/207).Napisz notatkę o głównych elementach języka filmu.

 

Materiały dodatkowe: https://epodreczniki.pl/a/forma-bez-zmian---nieodmienne-czesci-mowy/D1Actbjwl

https://epodreczniki.pl/a/forma-bez-zmian---nieodmienne-czesci-mowy/DyfOMz4Iz

https://epodreczniki.pl/a/gatunki-filmowe/DLTmnzf6Z

 

---------------------------------------

 

 

 

Klasa IV

CZAS REALIZACJI: od 6 do 8 kwietnia 2020 r.

 

Temat: Odkrywamy tajemnice złotej rybki – Aleksander Puszkin ,, Bajka o rybaku i rybce”

-        Przeczytaj bajkę z podręcznika str.221.

-        Wykonaj ćw. 3 str. 227 i ćw. 7,8 str.228 .

Zadanie wykonaj do zeszytu i nie przysyłaj.            

Temat: Wielkanoc u rodziny Miziołków-  Joanna Olech ,,Dynastia Miziołków.”

-        Przeczytaj tekst z podręcznika str. 335-336.

-        Wykonaj ćw.1 str.336 do zeszytu.

-        Ułóż zdania opisujące swoją pisankę. Zapisz w zeszycie.

Zrób zdjęcie i prześlij po świętach. Możesz dołączyć również zdjęcie pisanki.

Temat: Powtórzenie zasad pisowni wielką i małą literą.

-        Wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/wielka-czy-mala-litera-zawsze-dobrze-wybieraj/DjMQaemTw

-        Wykonaj ćw. 1 (obejrzyj film), ćw. 2, 3, 5, 6 i 7. Po każdym ćwiczeniu sprawdź swoje odpowiedzi. Jeżeli jakieś zadanie sprawiło Ci trudność, napisz do mnie na adres e-mail.

               

 

 

Klasa V

CZAS REALIZACJI: od 6 do 8 kwietnia 2020 r.

 

Temat: Wyczyny Heraklesa- Jan Parandowski ,,Mit o Heraklesie”.

-        Przeczytaj  tekst z podręcznika  str .222 -224.

-        Wykonaj do zeszytu ćw.1,3 str 225.

Zadania wykonaj do 08-04-2020  (nie przesyłaj).

Temat: Wielkanoc – święta pełne radości- K .I .Gałczyński ,,Wróbla Wielkanoc”.

-        Przeczytaj wiersz z  podręcznika   str .333.

-        Z czym najbardziej kojarzą Ci się Święta Wielkanocne?Napisz kilka zdań do zeszytu.

-        Ułóż zdania opisujące swoją pisankę .Zdania zapisz do zeszytu. Zrób zdjęcie

i prześlij po świętach. Możesz dołączyć zdjęcie  pisanki.                                 

Temat: Powtórzenie zasad pisowni wielką i małą literą.

-        Wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/wielka-czy-mala-litera-zawsze-dobrze-wybieraj/DjMQaemTw

-        Wykonaj ćw. 1 (obejrzyj film), ćw. 2, 3, 5, 6 i 7. Po każdym ćwiczeniu sprawdź swoje odpowiedzi. Jeżeli jakieś zadanie sprawiło Ci trudność, napisz do mnie na adres e-mail.

 

 

 

Klasa VI

CZAS REALIZACJI: od 6 do 8 kwietnia 2020 r.

 

Temat: Czy łatwo wzbudzić w ludziach zachwyt?- Adam Mickiewicz ,, Pan Tadeusz ''ks.IV.

-        Przypomnij sobie co wiesz na temat utworu ,,Pan Tadeusz''(kilka słów o lekturze str.201 w podręczniku).

-        Przeczytaj tekst  z  podręcznika str. 201-202.

-        Wykonaj do zeszytu ćw. 1,6 str.203 .

            Zadanie wykonaj do 08.04.2020 (nie przesyłaj).

Temat: Wielka moc Wielkanocy-Jan Twardowski ,,Wielkanocny pacierz''.

-        Przeczytaj wiersz w podręczniku str. 336.

-        Po przeczytaniu tekstu odpowiedz na pytanie zawarte w ćw.7 str.337. Wypowiedź zapisz do zeszytu.

-        Przypomnij sobie jak się pisze życzenia. Zrób kartkę świąteczną i napisz w niej życzenia dla najbliższej osoby.

Zrób zdjęcie i prześlij na mój e-mail po świętach.

Temat: Powtórzenie zasad pisowni wielką i małą literą.

-        Wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/wielka-czy-mala-litera-zawsze-dobrze-wybieraj/DjMQaemTw

-        Wykonaj ćw. 1 (obejrzyj film), ćw. 2, 3, 5, 6 i 7. Po każdym ćwiczeniu sprawdź swoje odpowiedzi. Jeżeli jakieś zadanie sprawiło Ci trudność, napisz do mnie na adres e-mail.

 

 

 

Klasa VII

CZAS REALIZACJI: od 6 do 8 kwietnia 2020 r.

 

Temat: Człowiek zagrożeniem czy wsparciem dla natury?

Zapoznaj się z tekstem Ryszarda Kapuścińskiego ,,Imperium ”podręcznik str.275/277. Zapisz w zeszycie czym jest reportaż. Wykonaj w zeszycie polecenia: 2,3,4.

Temat: Każdy odpowiada za krzywdę na świecie.

Zapoznaj się z tekstem reżysera Wojciecha Szumowskiego, podręcznik str.278/280. Wykonaj polecenia : 1,2,3,4.

Praca do odesłania: Napisz czym jest ekologia, wyjaśnij czy obecnie jest modą czy koniecznością.

 

 

 

KLASA VIII 

Ze względu na 3-dniowy Egzamin Próbny CZAS REALIZACJI: od 30 marca do 8 kwietnia 2020 r.

 

Temat: Działalność społeczno-kulturalna Stefana Żeromskiego

Korzystając ze słowników terminów literackich lub encyklopedii, zapoznają się z treścią haseł biografia, autobiografia oraz wątek autobiograficzny –napisz notatkę.

Temat: Wątki biograficzne w Syzyfowych pracach.

Wykonaj zadania w przesłanej karcie pracy.

 Na podstawie dostępnych źródeł napisz notatkę zatytułowaną „Kielce Stefana Żeromskiego”.(Praca do odesłania ).

Temat: Gimnazjum w Klerykowie a gimnazjum współczesne – porównanie

Odpowiedz w zeszycie na pytania :

 • Jak wyglądała nauka młodzieży polskiej w gimnazjum w Klerykowie?

• Czym różni się opieka nad uczniami w szkole współczesnej od tej, jaką otaczali gimnazjalistów nauczyciele w Klerykowie?

• Co kształtowało świadomość Marcina Borowicza w trakcie nauki w gimnazjum?

Temat: Wpływ literatury polskiej na świadomość narodową młodzieży w czasach zaborów

Korzystając ze słowników języka polskiego lub encyklopedii , zapisz  definicję pojęcia świadomość narodowa

Odpowiedz w zeszycie na pytania:

• Czy recytacja przez Bernarda Zygiera fragmentu Reduty Ordona miała wpływ na zachowanie klerykowskich gimnazjalistów?

• Jakie uczucia wzbudziło w nich to wydarzenie?

 Napisz rozprawkę na temat „Czy, Twoim zdaniem, działania podejmowane przez rusyfikatorów były rzeczywiście syzyfową pracą?”.( Praca do odesłania ).

Temat: Twórca i jego czasy :Sławomir Mrożek

Zapoznaj się z notatką biograficzną i biogramem Stanisława Mrożka (podręcznik str.230/231).W zeszycie zrób notatkę biograficzną .

Przeczytaj tekst Stanisława Mrożka ,,Artysta ”(str.232) .Wykonaj polecenie 1.

Temat: Nieodmienne części mowy – powtórzenie wiadomości.

Przeczytaj wiadomości ( przypomnienie str. 175/176 podręcznik).

Wykonaj polecania 1,2,3,4,5 .

 Link do filmu ,,Syzyfowe prace” https://www.youtube.com/watch?v=3cRF1726MyU

 Sposoby komunikowania się z uczniem lub rodzicem, sposoby monitorowania, oceniania:

 E- podręcznik pl. Poczta elektroniczna, zdjęcia prac, Telewizja TVP Kultura, Portal Nowa Era, WWW.cke.gov.pl. Kontakt mailowy z nauczycielem: asia.abramowicz@wp.pl

 

---------------------------------------

 

 

 

 

CZAS REALIZACJI: od 30 marca do 3 kwietnia 2020 r.

 

Klasa IV

 

Temat:  Bez przyimka ani rusz.

-        Zapoznaj się z nową wiadomością z podręcznika str. 211.

-        Zrób ćw. 1 i 2 str. 211(podręcznik), zapisz w zeszycie.

        Zadania wykonaj do 04-04-2020. Zrób zdjęcie i prześlij.

Temat:  Pokonanie zła wymaga wysiłku i współpracy -J .i W. Grimm „Kryształowa kula”

-        Przeczytaj tekst baśń z podręcznika str. 214-217

-        Odpowiedz pisemnie w zeszycie na ćw. 4 i 5 str. 217

-        Ułóż plan wydarzeń do przeczytanej baśni.  Zapisz w zeszycie.

     Sfotografuj pracę i prześlij ją na mój adres e – mail.  Zadania wykonaj do 04-04-2020.

Temat: Po co komu spójnik?

-        Zapoznaj się pojęciem-spójnik .Podręcznik str. 218.

-        Wykonaj do zeszytu ćw.1 i 2 str. 218 z podręcznika.

Sposoby komunikowania się z uczniem lub rodzicem, sposoby monitorowania, oceniania:

Kontakt mailowy z nauczycielem: grazyna_chmura@interia.pl

 

Klasa V

Temat: Skąd się wzięły pory roku?-,,Mit o Demeter i Persefonie”.

-        Przeczytaj mit w podręczniku str.  208.

-        Wykonaj do zeszytu ćw. 3 i 5 str. 210 (podręcznik)

Wypowiedź sfotografuj i prześlij na mój e-mail do dn. 04.04.2020.

Temat: Przecinek, kropka, wykrzyknik, myślnik, pytajnik...co krok. Przypomnienie i uzupełnienie wiadomości.

-        Wejdź na na stronę https://epodreczniki.pl/a/przecinek-kropka-myslnik-wykrzyknik-pytajnik---co-krok/DREeSJQ4l

-        Następnie wykonaj ćw. 1 i 2 do zeszytu.

-         Wykonaj ćw.,3, 4. Po każdym ćwiczeniu możesz sprawdzić swoje odpowiedzi. Jeżeli jakieś zadanie sprawiło ci trudność, napisz do mnie.

-        Jeśli nie ma takiej możliwości zrób ćw. 1, 2, 3 str. 221 do zeszytu.

 Temat: Daremny trud Syzyfa - o karze na zuchwałość ,,Mit o Syzyfie”

-        Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str. 211-213.

-        Wykonaj do zeszytu ćw.7 i 9 z podręcznika str. 214. Wypowiedź  sfotografuj i prześlij na mój e – mail. Zadania wykonaj do 04.04.2020.

-        Wyjaśnij pojęcie :syzyfowa praca. Zapisz swoje przemyślenia do zeszytu.

                                      Wypowiedź  sfotografuj i prześlij na mój e – mail. Zadania wykonaj do 04.04.2020.

Sposoby komunikowania się z uczniem lub rodzicem, sposoby monitorowania, oceniania:

Kontakt mailowy z nauczycielem: grazyna_chmura@interia.pl

 

Klasa VI

Temat: Dzień dobry przygodo!-,,Hobbit, czyli tam i z powrotem”-podsumowanie lektury.

-        Wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/dzien-dobry-przygodo/DVTsLvnTS

-         Przeczytaj zamieszczony tekst i wykonaj ćw.7 i 8. Po każdym ćwiczeniu możesz sprawdzić swoje odpowiedzi. Jeżeli jakieś zadanie sprawiło ci trudność, napisz do mnie.

-        Wykonaj do zeszytu ćw.10. Pracę sfotografuj i wyślij. Zadania wykonaj do 04.04.2020.

 Temat: Gdzie się mieści wyobraźnia?-Zbigniew Herbert,,Pudełko zwane wyobraźnią”

-        Przeczytaj wiersz z podręcznika str. 219.

-        Przypomnij sobie jakie znasz już środki stylistyczne w utworach poetyckich (podręcznik str.348-349).

-        Wykonaj do zeszytu ćw. 5 str. 220, ćw.6, 7, 8 str. 221.

-        Wyobraź sobie przedmiot,który pomoże Ci się przenieść w niezwykłe miejsce. Opisz ten przedmiot w zeszycie. Odpowiedź sfotografuj lub napisz na komputerze i prześlij na e-mail do 04.04.2020.

 Temat: Przecinek, kropka, myślnik, wykrzyknik,pytajnik...co krok-przypomnienie i uzupełnienie wiadomości.

-        Wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/przecinek-kropka-myslnik-wykrzyknik-pytajnik---co-krok/DREeSJQ4l

-        Następnie wykonaj ćw.1 i 2 do zeszytu.

-        Zrób ćwiczenia 3 i 4. Po każdym ćwiczeniu możesz sprawdzić swoje odpowiedzi. Jeżeli jakieś zadanie sprawiło ci trudność, napisz do mnie.

-        Jeśli nie ma takiej możliwości zrób ćw.1, 2, 3, 4, str.233. Zadania wykonaj do 04.04.2020.      

Sposoby komunikowania się z uczniem lub rodzicem, sposoby monitorowania, oceniania:

Kontakt mailowy z nauczycielem: grazyna_chmura@interia.pl , epodręcznik.pl. Informacja zwrotna jest przesyłana mailowo do uczniów i rodziców wraz oceną.

 

Klasa VII

Temat: Henryk Sienkiewicz i powieść historyczna.

Podręcznik (str.337 ), zapoznaj się z niezbędnikiem dotyczącym gatunków literackich .Wykonaj notatkę dotyczącą powieści i jej rodzajów .

Praca domowa do odesłania :Przeprowadź wywiad z ,,Latarnikiem”.

Temat : Kiedy wybaczenie staje się przekleństwem.

Zapoznaj się z tekstem Henryka Sienkiewicza ,,Krzyżacy” (fragment str.262/265). Wykonaj w zeszycie polecania :1,2,3.

Temat: Świat, który zachwyca.

Zapoznaj się z wierszem Jana Twardowskiego ,,Podziękowanie ”(str.266/267).

Korzystając z biogramu Jana Twardowskiego – sporządź w zeszycie  notatkę o pisarzu. Wykonaj polecenie 1,2,3.Praca do odesłania :Wyszukaj w wierszu związki frazeologiczne .Wyjaśnij ich znaczenie w utworze.

Temat: Zła strona dobrej sławy.

Zapoznaj się z tekstem Ewy Barańskiej ,,Zapomnieć Różę”(str.268/270).

Wykonaj polecenie 1,2,3,4,5.Sporządz w zeszycie tabelę. W jednej kolumnie zapisz korzyści , które wynikają z przynależności do elitarnej grupy , a w drugiej –korzyści płynące z uczciwości wobec innych. Zapisz ,które przeważają.

Temat: Co wydarzyło się w Orient Expresie ?

Zapoznaj się tekstem Agaty Christie „Morderstwo w Orient Expressie”                 ( str.271/273).Wykonaj polecenie 1,2,3. Wyjaśnij , które elementy okazały się kluczowe dla rozwiązania zagadki .Na podstawie podanego fragmentu krótko scharakteryzuj Herkulesa Poirot.

Dodatkowo przypominam ,że zaczynamy omawiać ,,Quo vadis ”Henryka Sienkiewicza

  Link do ekranizacji :https://www.youtube.com/watch?v=fh_MCdofd0M

Sposoby komunikowania się z uczniem lub rodzicem, sposoby monitorowania, oceniania:

 E- podręcznik pl. Poczta elektroniczna, zdjęcia prac, Telewizja TVP Kultura, Portal Nowa Era, WWW.cke.gov.pl. Kontakt mailowy z nauczycielem: asia.abramowicz@wp.pl

 

 

KLASA VIII 

Ze względu na 3-dniowy Egzamin Próbny CZAS REALIZACJI: od 30 marca do 8 kwietnia 2020 r.

 

Temat: Działalność społeczno-kulturalna Stefana Żeromskiego

Korzystając ze słowników terminów literackich lub encyklopedii, zapoznają się z treścią haseł biografia, autobiografia oraz wątek autobiograficzny –napisz notatkę.

Temat: Wątki biograficzne w Syzyfowych pracach.

Wykonaj zadania w przesłanej karcie pracy.

 Na podstawie dostępnych źródeł napisz notatkę zatytułowaną „Kielce Stefana Żeromskiego”.(Praca do odesłania ).

Temat: Gimnazjum w Klerykowie a gimnazjum współczesne – porównanie

Odpowiedz w zeszycie na pytania :

 • Jak wyglądała nauka młodzieży polskiej w gimnazjum w Klerykowie?

• Czym różni się opieka nad uczniami w szkole współczesnej od tej, jaką otaczali gimnazjalistów nauczyciele w Klerykowie?

• Co kształtowało świadomość Marcina Borowicza w trakcie nauki w gimnazjum?

Temat: Wpływ literatury polskiej na świadomość narodową młodzieży w czasach zaborów

Korzystając ze słowników języka polskiego lub encyklopedii , zapisz  definicję pojęcia świadomość narodowa

Odpowiedz w zeszycie na pytania:

• Czy recytacja przez Bernarda Zygiera fragmentu Reduty Ordona miała wpływ na zachowanie klerykowskich gimnazjalistów?

• Jakie uczucia wzbudziło w nich to wydarzenie?

 Napisz rozprawkę na temat „Czy, Twoim zdaniem, działania podejmowane przez rusyfikatorów były rzeczywiście syzyfową pracą?”.( Praca do odesłania ).

Temat: Twórca i jego czasy :Sławomir Mrożek

Zapoznaj się z notatką biograficzną i biogramem Stanisława Mrożka (podręcznik str.230/231).W zeszycie zrób notatkę biograficzną .

Przeczytaj tekst Stanisława Mrożka ,,Artysta ”(str.232) .Wykonaj polecenie 1.

Temat: Nieodmienne części mowy – powtórzenie wiadomości.

Przeczytaj wiadomości ( przypomnienie str. 175/176 podręcznik).

Wykonaj polecania 1,2,3,4,5 .

 Link do filmu ,,Syzyfowe prace” https://www.youtube.com/watch?v=3cRF1726MyU

 Sposoby komunikowania się z uczniem lub rodzicem, sposoby monitorowania, oceniania:

 E- podręcznik pl. Poczta elektroniczna, zdjęcia prac, Telewizja TVP Kultura, Portal Nowa Era, WWW.cke.gov.pl. Kontakt mailowy z nauczycielem: asia.abramowicz@wp.pl


---------------------------------------

 

 

CZAS REALIZACJI: od 23 marca do 27 marca 2020 r.

 

Klasa IV

Temat: Wysyłamy do Was serdeczne zaproszenia, byście dzielili ze mną chwile wzruszenia.

Napisz zaproszenie na komputerze i wyślij je na mój e – mail (poproś rodziców o pomoc). Zadania wykonaj do 27.03.2020.

Temat: Gdy u panny brudna nóżka, nie będzie królewny z Kopciuszka – baśń Wandy Chotomskiej pt. ,,Kopciuszek”.

     Sfotografuj pracę i prześlij ją na mój adres e – mail. Poproś rodziców o pomoc. Zadania wykonaj do 27.03.2020.

 Temat: Pisownia ,,nie” z różnymi częściami mowy –  przypomnienie i uzupełnienie wiadomości.

Temat: Kogo można spotkać w baśniowej krainie?

         Napisz wypowiedź na komputerze i prześlij mi na mój e – mail. Poproś rodziców o pomoc.  Zadania wykonaj do 27.03.2020.

Sposoby komunikowania się z uczniem lub rodzicem, sposoby monitorowania, oceniania: komunikacja drogą mailową: grazyna_chmura@interia.pl

 

Klasa V

Temat: Z wizytą na Olimpie – poznajemy greckich bogów.

                         Wypowiedź napisz na komputerze i prześlij na mój e – mail. Zadania wykonaj do 27.03.2020.

 Temat: Bal na Olimpie – piszemy zaproszenie.

                      Zaproszenie napisz na komputerze i prześlij na mój e – mail. Zadania wykonaj do 27.03.2020.

 Temat: Co już wiemy o przyimkach i spójnikach – przypomnienie i uzupełnienie wiadomości.

 Temat: Jacy są bogowie greccy – redagowanie opisu.

                          Wypowiedź napisz na komputerze i prześlij na mój e – mail. Zadania wykonaj do 27.03.2020.

Sposoby komunikowania się z uczniem lub rodzicem, sposoby monitorowania, oceniania: komunikacja drogą mailową: grazyna_chmura@interia.pl

 

Klasa VI       

Temat: Z wizytą w Szerokim Świeci-,, Hobbit, czyli tam i z powrotem”

                         Pracę napisz na komputerze, podpisz się i wyślij na mój e-mail.  Zadania wykonaj do 27.03.2020.

Temat: Opisujemy Bilbo Bagginsa.

                    Uzasadnij pisemnie swoją odpowiedź (odpowiedź napisz na komputerze i prześlij na mój e-mail).  Zadania wykonaj do 27.03.2020.

 Temat: Jak mówimy, jak piszemy? - Trudne głoski nosowe.

                W razie trudności skorzystaj ze słowniczka ortograficznego

Sposoby komunikowania się z uczniem lub rodzicem, sposoby monitorowania, oceniania: komunikacja drogą mailową: grazyna_chmura@interia.pl

 

Klasa VII

Sposoby komunikowania się z uczniem lub rodzicem,  sposoby monitorowania, oceniania:

 E- podręcznik pl. Poczta elektroniczna, zdjęcia prac, Telewizja TVP Kultura, Portal Nowa Era, WWW.cke.gov.pl. Kontakt mailowy z nauczycielem: asia.abramowicz@wp.pl

 

Klasa VIII

Sposoby komunikowania się z uczniem lub rodzicem,  sposoby monitorowania, oceniania:

 E- podręcznik pl. Poczta elektroniczna, zdjęcia prac, Telewizja TVP Kultura, Portal Nowa Era, WWW.cke.gov.pl. Kontakt mailowy z nauczycielem: asia.abramowicz@wp.pl