powrót na stronę główną

powrót do WYBORU PRZEDMIOTÓW

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa I

 

CZAS REALIZACJI: od 23 marca do 27 marca 2020 r.

 

 

Sposoby komunikowania się z uczniem lub rodzicem,  sposoby monitorowania, oceniania:

Nauczyciel każdego dnia komunikuje się z każdym rodzicem mailowo lub telefonicznie (brak Internetu) podając zakres ćwiczeń, które uczeń powinien wykonać.  Pod koniec tygodnia uczeń będzie wykonywał kartę pracy pod hasłem "To umiem”, która zostanie oceniona przez nauczyciela.

 

Kontakt mailowy z nauczycielem: marut_malgorzata@wp.pl