Powrót

Uczniowie: Iwona Orlon, Maciej Fąferek, Sylwia Roman, Natalia Grundkowska, Paulina Jodłowska zdobyli IV miejsce w V edycji konkursu przyrodniczego „Poznajemy las”.

    Swoje prace zebrali w albumie przyrodniczym zatytułowanym "Poznajemy las", a następnie przesłali go do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku.

   

 

 

 

W albumie uczniowie przedstawili wybrany wspólnie z opiekunem terenowym - panem Krzysztofem Fąferkiem, obserwowany w różnych porach roku, leśny teren.

 

 

 

Teren wybrany do obserwacji jest to jezioro, będące własnością Lasów Państwowych Nadleśnictwa Karnieszewice, położone w odległości 3 km od Sianowa, otoczone lasami. Niegdyś była to kolonia, należąca do Sianowa. Przy jeziorze znajdują się pozostałości po niemieckiej wiosce. Były to fundamenty domów, częściowo zarośnięte. Pan leśniczy, który wraz z nami był na wyprawie, twierdził, że musiała to być bogata wioska, gdyż każdy budynek były z cegły, a podpiwniczenia były z kamienia i betonu (taką technologię stosowali bogaci rolnicy). Ponoć w wiosce znajdowała się szkoła, poczta i karczma. Po wielkości fundamentów jednego z budynków poznaliśmy, że to musiała być szkoła. Usytuowana była wśród lip (widać było, że drzewa te były przed laty przycinane), obok rosła tuja, która obecnie leżała zwalona przez wiatry. Stanęliśmy na ruinach byłej szkoły i poczuliśmy się, jak dzieci, które się tam uczyły. Po wojnie, gdy mieszkańcy wioski zostali wysiedleni, wioskę przeznaczono do rozbiórki. W 1947 roku budynki rozebrano, przeznaczając uzyskany materiał na budowę Warszawy. Obecnie znajduje się tu punkt oczyszczania wody; służy do czerpania wody przez Straż Pożarną. 10 lat temu woda w jeziorze była zarybiana przez dzierżawcę jeziora. Ale ktoś ryby wypuścił – wypłynęły kanałem do rzeki Uniesty.

Mapka tego terenu:

Historia miejsca

Ziemie, na których znajduje się nasz teren, znajdowały się w ubiegłym tysiącleciu pod panowaniem Piastów. Chrześcijaństwo zostało wprowadzone na Pomorzu Zachodnim w ciągu dwóch wypraw misyjnych (1124 r. i 1128 r.) biskupa Ottona, działającego z ramienia Polski. W 1176 r. utworzono biskupstwo pomorskie z siedzibą w Kamieniu Pomorskim. Po detronizacji Mieszka Starego (1177 r.) , Pomorze Zachodnie nie zdołało oprzeć się najazdom sasko-duńskim. W XIII wieku zaczęli tu napływać obcy osadnicy, głównie niemieccy. Po 1919 r. Pomorze Zachodnie stało się graniczną prowincją Niemiec. Prowadzono tam akcję germanizacyjną, sprowadzano i osiedlano tam ludność niemiecką. Położony do naszego terenu w odległości km Sianów od 1653 r. był w posiadaniu Hohenzollernów, a w 1945 r. – po II wojnie światowej – powrócił do Polski.

  

 

 

 

 

 

Kanał łączący obserwowane jezioro z sąsiednim jeziorem.

 

 Jesienią opracowaliśmy gazetkę z ważnymi wskazówkami dla grzybiarzy:

 

   "DEKALOG GRZYBIARZA" mówi:

  1. Nie niszcz grzybów niejadalnych, trujących!

  2. Nie niszcz starych grzybów!

  3. Nie zbieraj grzybów będących pod ścisłą ochroną gatunkową!    

  Okratek czerwony - grzyb pod ścisłą ochroną

    4. Ochroną częściową objęte są pozostałe gatunki grzybów, za wyjątkiem zbieranych do celów konsumpcyjnych.

    5. Nie rozgarniaj ściółki w poszukiwaniu młodych osobników!

    6. Nie wyrywaj brutalnie grzybów z podłoża!

    7. Grzyby z podłoża wyjmuj poprzez delikatne wykręcanie lub wycinanie nożem.

    8. Grzyby zbieraj do przewiewnych koszy!

    9. Nie zostawiaj grzybów w koszu do następnego dnia!

   10. PAMIĘTAJ O WŁASNYM BEZPIECZEŃSTWIE! Miej przy sobie dokumenty tożsamości lub kartę z nazwiskiem, adresem i grupą krwi.

 

JAK DOWIEDZIELIŚMY SIĘ WIĘCEJ O SEGREGACJI ŚMIECI ?

Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny zorganizowaliśmy w naszej szkole akcję „Rady na odpady”. Przygotowaliśmy w pracowni komputerowej ulotki i ogłoszenia, w których napisaliśmy jak segregować śmieci.

Przeprowadziliśmy też sondaż w klasach: „Jak segreguje się śmieci?” oraz sporządziliśmy statystykę i raport na ten temat. Wyniki sondażu (opracowane w pracowni komputerowej) wyeksponowaliśmy na gazetce ściennej.

 

    Najlepiej wypadła klasa VI, klasa III też znała dosyć dużo sposobów segregacji śmieci, a pozostałe klasy nie potrafiły podać wszystkich prawidłowych odpowiedzi. 

 Dziki są częstymi gośćmi na tym terenie. Dziki spotykane w naszych lasach rzadko osiągają duże rozmiary.

Nad obserwowanym jeziorem można było spotkać łabędzie. Łabędź niemy - rodzina Anatidae (kaczkowate). Jest wielkości łabędzia krzykliwego (152 cm długości). Dorosłe ptaki są śnieżnobiałe, młode są ciemne, szarobrązowe; dziób u podstawy czarny, dalej czerwony albo różowoszary. Posiada długą szyję w kształcie litery S. Żyje w strefie umiarkowanej Europy i Azji.

 

 

Kaczka krzyżówka - nie tylko doskonale chodzi i pływa, ale również lata. W ciągu jednego dnia może pokonać nawet 480 km na wysokości nawet 6 900 m, lecąc z prędkością od 75 km/godz. do 96 km/godz. Zanurza się tylko wtedy, gdy czuje się zagrożona. Kaczka żywi się owocami, nasionami sitowia, rdestnicą, gryką i roślinami zbożowymi, również zielonymi częściami roślin i larwami much, jętek, mięczakami. 

Żmija zygzakowata

Jest to jadowity wąż, spotykany często na naszych terenach. Odżywia się gryzoniami. Człowieka zazwyczaj nie atakuje pierwsza, ale uderza błyskawicznie, gdy czuje się zagrożona, np. zostanie nadepnięta. Ukąszenie żmii jest bolesne, śmiertelne może być dla małych dzieci lub dorosłych o osłabionym sercu lub ukąszonych w okolice głowy. W razie ukąszenia należy jak najszybciej podać surowicę (nie stosować przypalania, nacinania i wysysania rany).

Żaba śmieszka Należy do płazów bezogonowych. Żyje ona i na lądzie, i w wodzie. Ma gładką skórę, a kończyny tylne znacznie dłuższe od przednich. W okresie rozrodu przebywa w wodzie, a poza tym okresem żyje na łąkach, torfowiskach i bagnach.

W albumie zamieściliśmy fraszkę:

FRASZKA NA PRZYJACIÓŁ PRZYRODY

Poszła Marysia do lasu, narobiła hałasu.

Tak głośno się śmiała, aż wiewiórka uciekała.

Chłopcy w młodniku biegali i sadzonki połamali.

Dziewczynki po lesie hasały, pełno śmieci rozrzucały.

Imieniny Zosia miała, więc sasanek nazrywała.

Pani konkurs ogłosiła, wszystkie dzieci zaprosiła:

„Jeśli przyrodę lubicie, do konkursu się zgłosicie”

A że dzieci pilne były, do konkursu przystąpiły.

Bardzo się napracowały i rysunki wykonały.

Na rysunkach napisały, żeby wszyscy o las dbali.

Pani bardzo się cieszyła, nagrody wszystkim kupiła.

A dzieciaki już myślały,

że przyjaciółmi przyrody zostały!        

 

 

                    Opiekunem grupy konkursowej z ramienia szkoły była pani Dorota Rabsztyn-Dudek

                     Opiekunem terenowym był leśniczy Leśnictwa Szczeglino - pan Krzysztof Fąferek

Powrót